[Lyrics] When It Rains - Paramore

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
And when it rains
On this side of town it touches everything
Just say it again and mean it
We don't miss a thing

You made yourself a bed
At the bottom of the blackest hole
And convinced yourself that it's not the reason
You don't see the sun anymore

And oh, oh, how could you do it?
Oh I, I never saw it coming
Oh, oh, I need the ending
So why can't you stay just long enough to explain?

And when it rains
Will you always find an escape?
Just running away
From all of the ones who love you
From everything

You made yourself a bed
At the bottom of the blackest hole
And you'll sleep 'til May and you'll say
That you don't want to see the sun anymore

And oh, oh, how could you do it?
Oh I, I never saw it coming
Oh, oh, I need the ending
So why can't you stay just long enough to explain?

Take your time
Take my time

Take these chances to turn it around
(Take your time)
Just take these chances, we'll make it somehow
And take these chances to turn it around
(Take my)
Just turn it around

And oh, how could you do it?
Oh I, I never saw it coming
Oh, oh, how could you do it?
Oh I, I never saw it coming

Oh, oh, how could you do it?
Oh I, I never saw it coming
Oh, oh I need an ending
So why can't you stay just long enough to explain?

You can take your time
Take my time
Và khi mưa tuôn
Ở phía bên này của thị trấn, mưa mơn man trên mọi thứ
Nói lại lần nữa đi, nói thật sự
Ta sẽ không để lỡ bất cứ điều gì

Bạn dọn cho mình một cái tổ
Ở nơi đáy sâu tăm tối nhất
Và tự thuyết phục mình rằng đó không phải là lý do
Mà mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa

Và, hỡi ôi, làm sao bạn có thể làm vậy?
Tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó đang tiến gần đến
Hỡi ôi, tôi mong một cái kết thúc
Vậy thì tại sao bạn không ở lại, đủ thời gian để giải thích thôi?

Và khi mưa tuôn
Liệu bạn có luôn tìm ra một lối thoát
Chỉ chạy trốn
Khỏi những người thương yêu bạn
Khỏi mọi thứ

Bạn dọn cho mình một cái tổ
Ở nơi đáy sâu tăm tối nhất
Rồi bạn ngủ cho tới tận tháng Năm và bạn sẽ nói
Rằng bạn chẳng thiết nhìn thấy ánh mặt trời nữa

Và, hỡi ôi, làm sao bạn có thể làm vậy được?
Tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó đang tiến gần đến
Hỡi ôi, tôi mong một cái kết thúc
Vậy thì tại sao bạn không ở lại, đủ thời gian để giải thích thôi?

Bạn hãy chờ đi
Và tôi cũng thế

Hãy nắm lấy những cơ hội này để đảo ngược lại
(Bạn hãy chờ đi)
Chỉ cần nắm lấy những cơ hội này, ta sẽ làm được bằng cách nào đó
Và hãy nắm lấy những cơ hội này để đảo ngược lại
Đảo ngược lại

Và hỡi ôi, làm sao bạn có thể làm vậy được?
Tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó đang tiến gần đến
Hỡi ôi, làm sao bạn có thể làm vậy được?
Tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó đang tiến gần đến

Hỡi ôi, làm sao bạn có thể làm vậy được?
Tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó đang tiến gần đến
Hỡi ôi, tôi mong một cái kết thúc
Vậy thì tại sao bạn không ở lại, đủ thời gian để giải thích thôi?

Bạn hãy chờ đi
Và tôi cũng thế

 
×
Quay lại
Top