[Lyrics] Wonderful World - Sam Cooke

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Don't know much about history
Don't know much biology
Don't know much about a science book
Don't know much about the french I took

But I do know that I love you
And I know that if you love me too
What a wonderful world this would be

Don't know much about geography
Don't know much trigonometry
Don't know much about algebra
Don't know what a slide rule is for

But I do know that one and one is two
And if this one could be with you
What a wonderful world this would be

Now I don't claim to be an "A" student
But I'm trying to be
So maybe by being an "A" student baby
I can win your love for me

Don't know much about history
Don't know much biology
Don't know much about a science book
Don't know much about the french I took

But I do know that I love you
And I know that if you love me too
What a wonderful world this would be

La ta ta ta ta ta ta
(History)
Ooh ooh ooh ooh ooh ooh
(Biology)
La ta ta ta ta ta ta
(Science book)
Ooh ooh ooh ooh ooh ooh
(French I took)

But I do know that I love you
And I know that if you love me too
What a wonderful world this would be
Không hiểu nhiều về lịch sử
Không biết nhiều về sinh học
Không hiểu nhiều lắm về một cuốn sách tự nhiên
Không nhiều lắm về tiếng Pháp tôi đã học được

Nhưng tôi biết tôi yêu bạn
Và tôi biết nếu bạn cũng yêu tôi
Thì thế giới này sẽ trở nên tuyệt diệu biết bao

Không biết nhiều về địa lý
Chẳng hiểu nhiều về lượng giác
Và đại số, không nắm được nguyên tắc của mặ phẳng nghiêng để làm gì

Nhưng tôi biết tôi yêu bạn
Và tôi biết nếu bạn cũng yêu tôi
Thì thế giới này sẽ trở nên tuyệt diệu biết bao

Tôi không đòi hỏi bản thân trở thành một sinh viên tốt
(SV điểm A) Nhưng tôi cố gắng
Và như vậy cũng đang gần trở thành sinh viên giỏi

Không hiểu nhiều về lịch sử
Không biết nhiều về sinh học
Không hiểu nhiều lắm về một cuốn sách tự nhiên
Không nhiều lắm về tiếng Pháp tôi đã học được

Nhưng tôi biết tôi yêu bạn
Và tôi biết nếu bạn cũng yêu tôi
Thì thế giới này sẽ trở nên tuyệt diệu biết bao

La ta ta ta ta ta ta
(lịch sử)
Ooh ooh ooh ooh ooh ooh
(Sinh học)
La ta ta ta ta ta ta
(Sách tự nhiên)
Ooh ooh ooh ooh ooh ooh
(Tiếng Pháp đã học)

Nhưng tôi biết tôi yêu bạn
Và tôi biết nếu bạn cũng yêu tôi
Thì thế giới này sẽ trở nên tuyệt diệu biết bao

 
×
Quay lại
Top