[Lyrics] Who's that girl - Hilary Duff

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Who's That Girl? - Hilary Duff
There were places we would go at midnight
There were secrets that nobody else would know
There's a reason but I don't know why
I don't know why
I don't know why
I thought they all belonged to me

Who's that girl?
Where's she from?
No she can't be the one
That you want
That has stolen my world
It's not real, it's not right
It's my day, it's my night
By the way
Who's that girl living my life?
Oh no, living my life

Seems like everything's the same around me
When I look again and everything has changed
I'm not dreaming so I don't know why
I don't know why
I don't know why
She's everywhere I wanna be

Who's that girl?
Where's she from?
No she can't be the one
That you want
That has stolen my world
It's not real, it's not right
It's my day, it's my night
By the way
Who's that girl living my life?

I'm the one who made you laugh
Who made you feel
And made you sad
I'm not sorry
For what we did
For who we were
I'm not sorry
I'm not her

Who's that girl?
Where's she from?
No she can't be the one
That you want
That has stolen my world
It's not real, it's not right
It's my day, it's my night
By the way
Who's that girl living my life?
Oh no, living my life
Cô gái ấy là ai?

Đã có những nơi chúng ta đã cùng nhau đi đến vào những đêm khuya
Đã có những bí mật mà không một ai biết đến
Nhưng lại có một lý do mà tôi không biết tại sao
Tôi không biết
Tôi không biết
Tôi đã nghĩ rằng những điều đó luôn thuộc về tôi

Chorus:

Cô gái ấy là ai?
Cô ta từ đâu đến
Không, cô ta không thể nào là người duy nhất
Mà anh muốn
Mà đã cướp đi thế giới của tôi
Nó không có thật
Điều đó không đúng
Nó là ngày của tôi
Là đêm của tôi
Và tôi nghĩ
Cô gái ấy là ai đang sống trong luộc đời của tôi?
Oh không, sống trong cuộc đời của tôi

Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều giống như nhau trung quanh tôi
Rồi tôi nhìn lại một lần nữa mọi thứ đã thay đổi
Tôi không có mơ màng
Và tôi không biết tại sao
Tôi không biết tại sao
Tôi không biết tại sao
Cô ta ở mọi nơi tôi mà tôi muốn đến

Chorus

Cô gái ấy là ai?
Cô ta từ đâu đến
Không, cô ta không thể nào là người duy nhất
Mà anh muốn
Mà đã cướp đi thế giới của tôi
Nó không có thật
Điều đó không đúng
Nó là ngày của tôi
Là đêm của tôi
Và tôi nghĩ
Cô gái ấy là ai đang sống trong luộc đời của tôi?
Oh không, sống trong cuộc đời của tôi

Tôi là người duy nhất làm anh cười
Người mà làm anh cảm nhận được
Và làm cho anh buồn
Tôi xin lỗi
Về những gì mà chúng ta đã làm
Và cho chính chúng ta
Tôi không xin lỗi
Tôi không phải là cô ấy

Chorus:

Cô gái ấy là ai?
Cô ta từ đâu đến
Không, cô ta không thể nào là người duy nhất
Mà anh muốn
Mà đã cướp đi thế giới của tôi
Nó không có thật
Điều đó không đúng
Nó là ngày của tôi
Là đêm của tôi
Và tôi nghĩ
Cô gái ấy là ai đang sống trong luộc đời của tôi?
Oh không, sống trong cuộc đời của tôi

It's not good but I hope you guys like it!

 

×
Quay lại
Top