[Lyrics] That girl will never be mine - N'sync

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
That girl will never be mine

First time I saw her at the front door
That girl, her face on every billboard
Hands down, you won't believe the way she laid her eyes on me
Six feet, I spot her from the cat walk
So fly, we got into a small talk
Too bad she had to move along
One smile and she was gone


Can't explain
I never thought that I was gonna lose my head
Call me insane
There's got to be a way


How can I get next to her
Now tell me how it's gonna be done
Will I win or lose this one?
(Don't care about the fact that)
She's in a different league
They say it's no use that I try
That girl will never be mine


Next thing, she's livin' in my TV
That girl, stealin' every daydream
Tough luck, she had to be a star when I'm just same old me
But last night, I ran into her briefly
Guess what, she really wanna see me
They said that I was out of line
Who's wrong, who's right this time?


Can't explain
I never thought that I was gonna lose my head
Call me insane
There's got to be a way


How can I get next to her
Now tell me how it's gonna be done
Will I win or lose this one?
(Don't care about the fact that)
She's in a different league
They say it's no use that I try
That girl will never be mine


That girl is freakin' me out
Don't care about the fact that she's all that
That girl has blown out the doubt
There's no way for me to stop


That girl tearin' up the big screen
That girl stealin' every daydream
Tough luck, she had to be the one for me
She will be mine
No matter what they try to say
There's got to be a way


I wanna get next to her
Now tell me how it's gonna be done
Will I win or lose this one?
(Don't care about the fact that)
She's in a different league
They say it's no use that I try
That girl will never be mine
-Cô gái ấy sẽ không bao giờ thuộc về tôi-

Lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy ở cửa trước
Khuông mặt đó có mặt trên các bảng vàng
Dễ dàng, bạn không thể tin được rằng cô ấy lại lướt mắt qua tôi
6 feet, tôi đụng cô ấy trong ánh đèn của sàn diễn
Rất tỉnh táo, chúng tôi trò chuyện với nhau
Thật tồi tệ rằng cô ấy phải đi
Một nụ cười và cô ấy đi mất

#Không thể giải thích nổi
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ mất tỉnh táo
Gọi tôi là đồ điên
Chả đời nào tôi lại như vậy

Làm thế nào để tối tiếp xúc được với cô ấy
Hãy nói cho tôi biết chuyện này khi nào mới kết thúc
Tôi sẽ có được hay để mất cô ấy?
( Đừng quan tâm đến sự thật)
Cô ấy thuộc tầng lớp khác tôi
Họ nói rằng tôi đừng cố làm gì
Cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về tôi

Tiếp theo, cô ấy ở trong TV tôi
Cô gái đấy, làm bao nhiều người phải mơ mộng
May mắn thay, cô ta trở thành ngôi sao trong khi tôi vẫn là tôi
Nhưng tối hôm qua, tôi nhận được một tin ngắn gọn
Đoán xem nào, cô ấy rất muốn gặp tôi
Họ nói rằng tôi đã vượt quá ranh giời rồi
Ai sai , ai đúng ở đây ?

#Không thể giải thích nổi
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ mất tỉnh táo
Gọi tôi là đồ điên
Chả đời nào tôi lại như vậy

Làm thế nào để tối tiếp xúc được với cô ấy
Hãy nói cho tôi biết chuyện này khi nào mới kết thúc
Tôi sẽ có được hay để mất cô ấy?
( Đừng quan tâm đến sự thật)
Cô ấy thuộc tầng lớp khác tôi
Họ nói rằng tôi đừng cố làm gì
Cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về tôi

Cô ấy làm tôi đê m.ê
Đừng quan tâm sự thật về cô ấy
Là cô gái thổi bay sự nghi ngờ
Không đời nào tôi sẽ dừng lại đâu.

Là cô gái làm người ta rối bời trên màn ảnh
Là cô gái làm bao người phải mơ mộng
May mắn thây, cô ấy là người tôi hằng ao ước
Cô ấy sẽ thuộc về tôi
Cho dù mọi người có nói gì
Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Tôi muốn tiếp xúc được với cô ấy
Hãy nói cho tôi biết chuyện này khi nào mới kết thúc
Tôi sẽ có được hay để mất cô ấy?
( Đừng quan tâm đến sự thật)
Cô ấy thuộc tầng lớp khác tôi
Họ nói rằng tôi đừng cố làm gì
Cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về tôi. 
×
Quay lại
Top