[Lyrics] That Girl - David Choi

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Oh , tonight I'm feeling fine
I'm alone, just wasting time
No Friday movie nights
Or romantic candle lights

I'm just having conversations
With the thoughts in my head
All I hear are angels crying

Oh, won't they just sing instead
It would be wrong for me to say

I don't need that girl by my side
I don't need that girl in my life
I don't want to talk it out
Or hold her when she cries

I don't want to say she's my kind
I don't want to say that she's mine

I don't want to tell her that
I love her more than life
More than life, Yeah
Love her more than life
Yeah, yeah, yeah

Honestly, this won't do
How is she doing?
I tell myself I'm feeling swell

But I know I'm such a fool

I could take it as a new beginning
But you know I don't feel that way
Who will take all this pain away?
I know it's wrong for me to say
I don't need that girl by my side
I don't need that girl in my life
I don't want to talk it out

Or hold her when she cries

I don't want to say she's my kind
I don't want to say that she's mine
I don't want to tell her that
I love her more than life
More than life, Yeah
Love her more than life
Yeah, yeah, yeah


Talk about a sin
Was the day I walked into the other side
I would run back in
I wouldn't waste no time
I know it's wrong for me to say

I don't need that girl by my side
I don't need that girl in my life
I don't want to talk it out

Or hold her when she cries

I don't want to say she's my kind
I don't want to say that she's mine
I don't want to tell her that
I love her more than life
More than life, Yeah
Love her more than life
Yeah, yeah, yeah
Oh, Đêm nay tôi cảm thấy thật thoải mái
Tôi đang một mình và lãng phí thời gian
Không xem phim vào những buổi tối Thứ Sáu
Hoặc dưới những ánh nến lãng mạn

Tôi chỉ có những cuộc nói chuyện
Với những suy nghĩ trong đầu của tôi
Tất cả tôi nghe thấy là những thiên thần đang khóc

Oh, Thay vào đó sao họ chẳng hát
Thật là không đúng khi tôi nói rằng

Tôi không cần cô gái đó bên cạnh tôi
Tôi không cần cô gái đó trong cuộc đời tôi
Tôi không muốn nói với cô ấy
Hoặc ôm lấy cô ấy khi cô ấy khóc

Tôi không muốn nói rằng cô ấy là mẫu người của tôi
Tôi không muốn nói đó là cô gái của tôi

Tôi không muốn cô ấy biết điều đó
Tôi yêu cô ấy hơn cả cuộc sống
Hơn cả cuộc sống, Yeah
Yêu cô ấy hơn cả cuộc sống
Yeah, yeah, yeah

Thật sự nó sẽ không như thế
Làm thế nào cô ấy biết ?
Tôi nói với chính mình tôi đang cảm thấy thoải mái

Nhưng tôi biết tôi như một kẻ ngốc

Tôi có thể xem đó như một sự khởi đầu mới
Nhưng cô ấy biết tôi không cảm thấy như vậy
Ai sẽ lấy tất cả nỗi đau này đi ?
Thật là không đúng khi tôi nói rằng
Tôi không cần cô gái đó bên cạnh tôi
Tôi không cần cô gái đó trong cuộc đời tôi
Tôi không muốn nói với cô ấy

Hoặc ôm lấy cô ấy khi cô ấy khóc

Tôi không muốn nói rằng cô ấy là mẫu người của tôi
Tôi không muốn nói đó là cô gái của tôi
Tôi không muốn cô ấy biết điều đó
Tôi yêu cô ấy hơn cả cuộc sống
Hơn cả cuộc sống, Yeah
Yêu cô ấy hơn cả cuộc sống
Yeah, yeah, yeah


Nói về một tội lỗi
Chính là ngày mà tôi đi về phía bên kia
Tôi sẽ chạy trở lại
Tôi sẽ không bỏ không thời gian
Thật là không đúng khi tôi nói rằng

Tôi không cần cô gái đó bên cạnh tôi
Tôi không cần cô gái đó trong cuộc đời tôi
Tôi không muốn nói với cô ấy

Hoặc ôm lấy cô ấy khi cô ấy khóc

Tôi không muốn nói rằng cô ấy là mẫu người của tôi
Tôi không muốn nói đó là cô gái của tôi
Tôi không muốn cô ấy biết điều đó
Tôi yêu cô ấy hơn cả cuộc sống
Hơn cả cuộc sống, Yeah
Yêu cô ấy hơn cả cuộc sống
Yeah, yeah, yeah


 

×
Quay lại
Top