[Lyrics] White - Lights

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532white... white... white... white...
white... white... white... white...

Are there oceans... full of things you never say?
Are there skylines... of the cities you don’t see?
Is there music... muted playing underneath?
Is mathematics... keeping you from thinking free?

Do you see,
Lights?
Turn your shadows,
White

white... white... white... white...
white... white... white... white...

Don’t let rain clouds
Cry at all of your parades
Let the other side of darkness kiss your face

Into the sea, into the sea

Do you see,
Lights?
Turn your shadows,
White

Do you feel bright?
Turn your shadows white

All the things I want to say...
All the shadows in the way...

Do you see,
Lights?
Turn your shadows,
White

Do you feel bright?
Turn your shadows white

*white... white... white... white...
white... white... white... white...*

White, white
White, white
White, white
White, white

Are there oceans full of things you'll never see?
Are there skylines of the cities you don't see?
Is there music, muted, playing underneath?
Is mathematics keeping you from thinking free?

Do you see,
lights?
Turn your shadows
white.

White, white
White, white
White, white
White, white

Don't let rain clouds,
cry at all of your parades
Let the other side of darkness kiss your face

Into the sea, into the sea

Do you see, lights?
Turn your shadows white.
Do you feel, bright?
Turn your shadows white.

All the things I want to say...
All the shadows in the way...

Do you see, lights?
Turn your shadows white.
Do you feel, bright?
Turn your shadows white.

White, white
White, white
white, white
White, white.
Trắng...một màu trắng...trắng
Trắng...một màu trắng...trắng

Có những đại dương...chứa đầy những điều bạn chưa từng nói?
Có những đường chân trời...thấp thoáng bóng thành phố bạn chưa chẳng hề nhìn thấy?
Có những bài ca...cất lên câm lặng dưới kia?
Có phép toàn...giúp bạn không phải suy nghĩ?

Bạn có thấy
Ánh sáng?
Hãy biến bóng tối
Thành màu trắng

Trắng...một màu trắng...trắng
Trắng...một màu trắng...trắng

Đừng để đám mây đen
Trút nước lên con đường của bạn
Hãy để mặt bên kia của bóng tối hôn lên gương mặt

Chìm sâu vào biển cả mênh mông

Bạn có thấy
Ánh sáng?
Hãy biến bóng tối
Thành màu trắng

Bạn có thấy rực rỡ?
Hãy biến bóng mình thành trắng

Mọi điều tôi muốn nói...
Mọi cái bóng tăm tối...

Bạn có thấy
Ánh sáng?
Hãy biến bóng tối
Thành màu trắng

Bạn có thấy rực rỡ?
Hãy biến bóng mình thành trắng

Trắng...một màu trắng...trắng
Trắng...một màu trắng...trắng

Trắng trắng
Trắng trắng
Trắng trắng
Trắng trắng

Có những đại dương đầy điều bạn chưa bao giờ thấy?
Có những đường chân trời chốn thành phố bạn chưa từng xem?
Có âm nhạc, lặng câm cất lên dưới đất?
Có môn toán giúp bạn khỏi nghĩ suy?

Bạn có thấy
Ánh sáng?
Hãy biến bóng tối
Thành màu trắng

Trắng trắng
Trắng trắng
Trắng trắng
Trắng trắng

Đừng để đám mây đen
Trút nước lên con đường của bạn
Hãy để mặt bên kia của bóng tối hôn lên gương mặt


Chìm sâu vào biển cả mênh mông

Bạn có thấy
Ánh sáng?
Hãy biến bóng tối
Thành màu trắng

Mọi điều tôi muốn nói...
Mọi cái bóng tăm tối...

Mọi điều tôi muốn nói...
Mọi cái bóng tăm tối...

Bạn có thấy
Ánh sáng?
Hãy biến bóng tối
Thành màu trắng

Trắng trắng
Trắng trắng
Trắng trắng
Trắng trắng

 

×
Quay lại
Top