[Lyrics] Wheel Of The World - Carrie Underwood

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

Love goes out, out like a light
Out like a flame, and you can't find it anymore
Just when you think it's lost in the rain
It comes back knocking at your door

It's the wheel of the world turning around
It's the wheel of the world turning around
And around


God put us here on this carnival ride
We close our eyes
Never knowing where it will take us next
Babies are born and at the same time, someone's taking their last breath

It's the wheel of the world
It's the wheel of the world turning around

In the blink of an eye

It can change your life
And it never even slows down

It's the wheel of the world

I don't know what it is
I'm flying high
Then I'm wondering why I'm sinking on this ship, going down
Life keeps on moving anyway


It's the wheel of the world
It's the wheel of the world turning around
It's the wheel of the world
It's the wheel of the world turning around
It's the wheel of the world turning around
And around
And around
It's the wheel of the world turning around


It can open your heart
It can break you apart
And it never even slows down

It's the wheel of the world turning around
It's the wheel of the world turning around
It's the wheel of the world turning around
It's the wheel of the world turning around
And around
Tình yêu đã ra đi như ánh đèn kia
Tan biến như ngọn lửa rực cháy mà bạn chẳng thể tìm thấy
Chỉ khi tình yêu đã qua đi cùng cơn mưa
Thì tình yêu lại tới gõ cửa trái tim bạn

Đó là vòng luân hồi của thế giới
Đó là vòng luân hồi của thế giới
Luôn vận động


Chúa đặt ta trong chiếc đu quay
Ta nhắm mắt lại
Chẳng bao giờ nghĩ đu quay sẽ đưa ta tới đâu
Nhưng sinh mạng mới ra đời và cùng lúc đó ai đó lại chút hơi thở cuối cùng

Đó là vòng luân hồi của thế giới
Đó là vòng luân hồi của thế giới

Trong nháy mắt

Cuộc đời ta đã đổi thay
Và sự luân hồi chẳng khi nào ngừng

Đó là vòng luân hồi của thế giới

Tôi không biết điều này gì nữa
Tôi đang bay thật cao
Rồi tôi lại băn khoăng không hiểu sao mình lại đang trên con tàu đắm
Cuộc đời cứ thế trôi đi


Đó là vòng luân hồi của thế giới
Đó là vòng luân hồi của thế giới
Đó là vòng luân hồi của thế giới
Đó là vòng luân hồi của thế giới
Đó là vòng luân hồi của thế giới
Luôn vận động
Luôn vận động
Đó là vòng luân hồi của thế giới


Trái tim bạn có thể rộng mở
Hay trái tim ấy có thể tan vỡ
Và sự luân hồi chẳng khi nào chậm lại

Đó là vòng luân hồi của thế giới
Đó là vòng luân hồi của thế giới
Đó là vòng luân hồi của thế giới
Đó là vòng luân hồi của thế giới
Luôn vận động


 
×
Quay lại
Top