[Lyrics] Drive - Incubus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Sometimes, I feel the fear of uncertainty stinging clear
And I can't help but ask myself how much I'll let the fear
Take the wheel and steer
It's driven me before
And it seems to have a vague, haunting mass appeal
But lately I am beginning to find that I
Should be the one behind the wheel


Whatever tomorrow brings, I'll be there
With open arms and open eyes


So if I decide to waiver my chance to be one of the hive
Will I choose water over wine and hold my own and drive?
It's driven me before
And it seems to be the way that everyone else gets around
But lately I'm beginning to find that
When I drive myself my light is found


So whatever tomorrow brings, I'll be there
With open arms and open eyes


Would you kill the Queen to crush the hive?
Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive?
Đôi khi, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi của sự lưỡng lự cay đắng trước mắt
Và tôi không thể ngăn mình tự hỏi bản thân tôi để bao nhiêu sợ hãi
Cầm lái và điều khiển
Nó đã điều khiển tôi trước
Và mọi chuyện dường như mơ hồ, ám ảnh lời kêu gọi đám đông
Nhưng gần đây tôi bắt đầu nhận ra rằng
Mình nên là người đằng sau tay lái


Bất cứ điều gì ngày mai mang lại, tôi sẽ ở đó
Với vòng tay rộng mở và đôi mắt mở to


Vậy nếu tôi quyết định từ bỏ cơ hội của tôi là một trong những đàn ong
Tôi sẽ chọn nước thay rượu và lái như mọi người?
Nó đã điều khiển tôi trước
Và dường như đó là cách mà tất cả mọi người khác đều tránh né
Nhưng gần đây tôi bắt đầu thấy rằng
Khi tôi tự lái xe ánh sáng của tôi được tìm thấy


Vậy bất cứ điều gì ngày mai mang lại, tôi sẽ ở đó
Với vòng tay rộng mở và đôi mắt mở to


Bạn sẽ giết chết Ong Chúa để đè bẹp đàn ong?
Bạn sẽ chọn nước thay rượu?
Giữ tay lái và lái nhé?

 
×
Top Bottom