[Lyrics] Red Blooded Woman - Kylie Minogue

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Yeah...

ah, ah, ah, ah, ah


Count backwards 5, 4, 3, 2, 1

Before you get too heated and turned on (and turned on)

You should've learned your lesson all in times before

You've been bruised, you've been broken


And theres my mind saying think before you go

Through that door that takes me to nowhere (yes boy)

I stopped you all romantic crazy in your head

You think I listen, no I don't care


Can't focus I can't stop

You got me spinning round, round, round, round (like a record)

Can't focus it's too hot (inside)

You'll never get to Heaven, if your scared of getting high


(Boy, boy) Let me keep freaking around, I wanna get down

And I'm a red-blooded woman, what's the point of hanging around?

(Boy, boy)

I wanna keep turning it down, when this girl wants to rock with you, yeah...

(Boy, boy)


Let me keep freaking around, I wanna get down

And I'm a red-blooded woman, what's the point of hanging around?

(Boy, boy)

I wanna keep turning it down, when this girl wants to rock with you


My concious saying, get down off the streets,

It's too dangerous and deadly (yes boy)

Has got you talking around and circles got you see,

All for the sake of sexy

And as my friends say, stop before you fall

I dont wanna pick you up again (yes boy)

He's got you all romantic and crazier each day

You think I listen, there's no way


Can't focus I can't stop

You got me spinning round, round, round, round (like a record)

Can't focus it's too hot (inside)

You'll never get to Heaven, if your scared of getting high


(Boy, boy)

Let me keep freaking around, I wanna get down

And I'm a red-blooded woman, what's the point of hanging around?

(Boy, boy)

I wanna keep turning it down, when this girl wants to rock with you, yeah...

(Boy, boy)

Let me keep freaking around, I wanna get down

And I'm a red-blooded woman, what's the point of hanging around?

(Boy, boy)

I wanna keep turning it down, when this girl wants to rock with you


Let me keep freaking around, freaking around

Red blooded women

It's too hot inside

You'll never get to Heaven if your scared of getting high


La, la, la, la, la, la, la, la,

Freaking around

La, la, la, la, la, la, la, la,

Freaking Around

La, la, la, la, la, la, la, la,

Freaking around

La, la, la, la, la, la, la, la,

Freaking Around


(Boy, boy)

Let me keep freaking around, I wanna get down

And I'm a red-blooded woman, what's the point of hanging around?

(Boy, boy)

I wanna keep turning it down, when this girl wants to rock with you, yeah...

(Boy, boy)

Let me keep freaking around, I wanna get down

And I'm a red-blooded woman, what's the point of hanging around?

(Boy, boy)

I wanna keep turning it down, when this girl wants to rock with you


Wanna rock with you

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ah

Yeah...

ah, ah, ah, ah, ah

Đếm ngược nào 5,4,3,2,1

Trước khi bạn quá nóng và giận dữ

Bạn cần phải nhớ lại bài học thời gian trước đó

Bạn đã từng đau khổ, đã từng tuyệt vọng


Và sau đó, Tâm trí của tôi nói ra suy nghĩ trước khi bạn

xuyên qua cánh cửa ấy, đưa tôi vào nơi nào đó (phải không cậu con trai)

Tôi đã dừng cái mơ mộng hão huyền trong đầu bạn

Bạn nghĩ tôi lắng nghe, không, tôi không quan tâm


Không thể tập trung, tôi không thể dừng

bạn đưa tôi vào vòng quay tròn,tròn,tròn,tròn ( giống như một bản ghi)

Không thể tập trung, nó quá nóng

Bạn không thể nào lên tới Thiên Đàng, nếu bạn sợ độ cao


(Cậu con trai, Cậu con trai)
Hãy để tôi giữ cái vòng quay, Tôi muốn đưa nó xuống

Và tôi là một người phụ nữ can đảm, Đâu là đầu của vòng quay này?

(Cậu con trai, Cậu con trai)

Tôi muốn tiếp tục đưa nó xuống, Khi cô gái muốn nhảy với ban,year...

(Cậu con trai, Cậu con trai)
Hãy để tôi giữ cái vòng quay, Tôi muốn đưa nó xuống

Và tôi là một người phụ nữ can đảm, Đâu là đầu của vòng quay này?

(Cậu con trai, Cậu con trai)
Tôi muốn đưa nó xuống, mỗi khi cố gái muốn nhảy với bạn

Tâm trí tôi nói rằng, xuống dưới những con đường đó

nó nguy hiểm đến chết người (phải không, Cậu con trai)

Bạn đã bao giờ nói chuyện với cái vòng và đường tròn bạn nhìn thấy,

Tất cả cho mục đích của sự khiêu dâm

Và như bạn tôi nói, dừng lại trước khi bạn ngã

Tôi không muốn kéo bạn dậy lần nữa ( phải không, Cậu con trai)

Anh ta đã có tất cả mơ mộng ngày càng điên rồ hơn...

Bạn nghĩ tôi lắng nghe, không còn đường nào khác

(Cậu con trai, Cậu con trai)
Hãy để tôi giữ cái vòng quay, Tôi muốn đưa nó xuống

Và tôi là một người phụ nữ can đảm, Đâu là đầu của vòng quay này?

(Cậu con trai, Cậu con trai)

Tôi muốn tiếp tục đưa nó xuống, Khi cô gái muốn nhảy với ban,year...

(Cậu con trai, Cậu con trai)
Hãy để tôi giữ cái vòng quay, Tôi muốn đưa nó xuống

Và tôi là một người phụ nữ can đảm, Đâu là đầu của vòng quay này?

(Cậu con trai, Cậu con trai)
Tôi muốn đưa nó xuống, mỗi khi cố gái muốn nhảy với bạn

Hãy để tôi giữ vòng quay kì lạ, vòng quay kì lạ đó

Người phụ nữ can đảm

Thật là quá nóng lòng

Bạn sẽ không bao giờ đến Thiện đường nếu bạn sợ độ cao

La, la, la, la, la, la, la, la,

Vòng quay bí ẩn

La, la, la, la, la, la, la, la,

Vòng quay bí ẩn

La, la, la, la, la, la, la, la,

Vòng quay bí ẩn

La, la, la, la, la, la, la, la,

Vòng quay bí ẩn


(Cậu con trai, Cậu con trai)
Hãy để tôi giữ cái vòng quay, Tôi muốn đưa nó xuống

Và tôi là một người phụ nữ can đảm, Đâu là đầu của vòng quay này?

(Cậu con trai, Cậu con trai)
Tôi muốn đưa nó xuống, mỗi khi cố gái muốn nhảy với bạn, Yeah...

(Cậu con trai, Cậu con trai)
Hãy để tôi giữ cái vòng quay, Tôi muốn đưa nó xuống

Và tôi là một người phụ nữ can đảm, Đâu là đầu của vòng quay này?

(Cậu con trai, Cậu con trai)
Tôi muốn đưa nó xuống, mỗi khi cố gái muốn nhảy với bạn

Muốn nhảy với bạn

 

×
Quay lại
Top