[Lyrics] We've Got Tonight - Ronan Keating

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

I know it's late,I know you're weary
I know your plans don't include me
Still here we are, both of us lonely
Longing for shelter from all that we see
Why should we worry, no one will care
Look at the stars so far away
We've got tonight
Who needs tomorrow?

We've got tonight
Why don't you stay?

Deep in my soul, I've been so lonely
All of my hopes, fading away
I've longed for love, like everyone else does
I know I'll keep searching, even after today

So that there it is
We've got it all now

And here we are
What do you say?

We've got tonight
Who needs tomorrow?
We've got tonight
Why don't you stay?

I know it's late, I know you're weary
I know your plans don't include me

Still here we are, both of us lonely
Both of us lonely

We've got tonight
Who needs tomorrow?
Let's make it last
Let's find a way
Turn out the light
Come take my hand now

We've got tonight
Why don't you stay?
Why don't you stay?
Anh biết đã muộn rồi, anh biết em đã mệt mỏi rồi
Anh biết những dự định của em không hề có anh
Hai ta vẫn nơi đây, cả hai đều cô đơn
Khát khao một nơi nương tựa từ những gì chúng ta thất được
Tại sao chúng ta lại lo lắng? Sẽ chẳng ai quan tâm đâu

Hãy nhìn những vì sao xa xôi kia
Hai ta đã có đêm nay rồi
Ai cần ngày mai chứ?
Hai ta đã có đêm nay rôi
Tại sao em không ở lại?

Sâu trong tâm hồn em, em đã rất cô đơn
Mọi ước vọng của em đang xa dần
Em mong tình yêu dài lâu như mọi người khác

Em biết mình sẽ tiếp tục tìm kiếm, ngay cả sau hôm nay

Vậy là
Giờ đây hai ta đã có tất cả
Và hai ta nơi đây
Anh thấy sao?

Hai ta đã có đêm nay
Ai cần ngày mai chứ?
Hai ta đã có đêm nay

Tại sao anh không ở lại?

Anh biết đã muộn rồi, anh biết em đã mệt mỏi rồi
Anh biết những dự định của em không hề có anh
Hai ta vẫn nơi đây, cả hai đều cô đơn
Cả hai ta đều cô đơn

Hai ta đã có đêm nay
Ai cần ngày mai chứ?
Hãy để điều đó kéo dài mãi

Hãy tìm một con đường
Tắt ánh đèn
Hãy nắm lấy tay em lúc này
Hai ta đã có đêm nay
Tại sao anh em không ở lại?
Tại sao anh không ở lại?

 
×
Quay lại
Top