[Lyrics] We 've Got Tonight - Bob Seger

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I know it's late, I know you're weary
I know your plans don't include me
Still here we are, both of us lonely
Longing for shelter from all that we see
Why should we worry, no one will care girl
Look at the stars so far away
We've got tonight, who needs tomorrow?
We've got tonight babe
Why don' you stay?

Deep in my soul, I've been so lonely
All of my hopes, fading away
I've longed for love, like everyone else does
I know I'll keep searching, even after today
So there it is girl, I've said it all now
And here we are babe, what do you say?
We've got tonight, who needs tomorrow?
We've got tonight babe
Why don't you stay?

I know it's late, I know you're weary
I know your plans don't include me
Still here we are, both of us lonely
Both of us lonely

We've got tonight, who needs tomorrow?
Let's make it ast, let's find a way
Turn out the light, come take my hand now
We've got tonight babe
Why don't you stay?
Why don't you stay?
Anh biết là trễ rồi, và em cũng mệt mỏi
Anh biết những dự định của em không có anh trong đó
Chúng ta vẫn đứng đây, cả hai chúng ta cô đơn
mong muốn được thấy mọi sự bình yên
vì sao chúng ta lo lắng , không có ai quan tâm cả đâu em
Ngắm những vì sao ngoài trời xa kia
Chúng ta có được đêm nay, có thiết tha đến ngày mai?
em ơi chúng ta có đêm nay
Sao em chẳng thể ở lại ?

Sâu trong tâm hồn, anh đang quá cô đơn
Tất cả niềm hy vọng đều tàn phai
Anh đã khao khát sự yêu thương như bất cứ ai
Anh biết mình sẽ cứ tìm kiếm thậm chí ngay sau hôm nay
Để rồi đó là em giờ đây chúng ta đã nói tất cả
và chúng ta ở đây, em nói điều gì không ?
Chúng ta có được đêm nay, có thiết tha đến ngày mai?
em ơi chúng ta có đêm nay
Sao em chẳng thể ở lại ?

Anh biết là trễ rồi, và em cũng mệt mỏi
tôi biết những dự định của em không có tôi trong đó
Chúng ta vẫn đứng đây, cả hai chúng ta cô đơn
cả hai chúng ta đều cô đơn

Chúng ta có được đêm nay, có thiết tha đến ngày mai?
Ta hãy để điều đó như thế, hãy tìm một hướng đi
Hãy tắt đèn giờ đây hãy đến nắm tay anh
Chúng ta đã có đêm nay, em yêu
Sao em không ở lại?
Sao em không ở lại?


 
×
Quay lại
Top