[Lyrics] Wind In The Willows - Blackmore's Night

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
WIND IN THE WILLOWS

As I went a walking
One morning in spring
I met with some travelers
On an old country lane
One was an old man
The second a maid
The third was a young boy who smiled as he said

"With the wind in the willows
The birds in the sky
There's a bright sun to warm us wherever we lie...
We have bread and fishes and a jug of red wine
To share on our journey with all of mankind."

So I asked them to tell me their name and their race
So I could remember each smile on their face
"Our names, they mean nothing...
They change throughout time
So come sit beside us and share in our wine"

So I sat down beside them
With flowers all around
We et from a mantle
Spread out on the ground
They told me of prophets
And peoples and kings
And all of the one god that knows everything
"We're traveling to Glaston
Over England's green lanes
To hear of men's troubles
To hear of their pains
We travel the wide world
Over land and the sea
To tell all the people
How they can be free...


So sadly I left them
On that old country lane
For I knew that I'd never see them again
One was an old man
The second a maid
The third was a young boy who smiled as he said...
GIÓ ĐÙA RẶNG LIỄU

Vào một buổi sáng mùa xuân
Khi tôi dạo chơi trên con đường làng
Tôi gặp mấy người khách lạ
Người đầu tiên là một ông lão
Rồi một cô cái trẻ
Và một cậu bé
Cậu cười và nói với tôi rằng:

"Với những cơn gió đang đùa trên rặng liễu
Và lũ chim đang bay lượn trên trời
Và mặt trời đang sưởi ấm chúng ta
Chúng tôi có bánh mì, có cá và một chai rượu đỏ
Để chia sẻ với mọi người trên đường chúng tôi đi"

Nên tôi hỏi tên và quê hương của họ
Để có thể ghi nhớ nụ cười họ nở trên môi
"Tên chúng tôi, điều đó không quan trọng gì,
Chúng thay đổi theo thời gian
Thôi hãy ngồi xuống đây và cùng chia nhau chén rượu"

Thế là tôi ngồi xuống cạnh họ
Giữa một vùng hoa nở
Chúng tôi ăn trên một tấm bạt trải ra trên mặt đất
Họ nói về những lời tiên tri
Những vì vua, những dân tộc
Và về đấng chúa trời toàn năng
"Chúng tôi đang đi đến Glaston
Trên những con đường nước Anh xanh ngát
Đã nghe thấy nhiều nỗi muộn phiền
Đã nghe thấy nhiều nỗi đau
Chúng tôi đi khắp thế gian
Trên đất liền và trên biển cả
Để nói với mọi người
Làm sao được tự do"

Thật buồn khi phải giã từ nhau
Trên con đường quê
Vì tôi biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại họ
Người đầu tiên là một ông lão
Rồi một cô cái trẻ
Và một cậu bé
Cậu cười và nói với tôi rằng...

 
×
Top Bottom