[Lyrics] We've Got It Going On - Bon Jovi

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Is there anybody out there looking for a party?
Shake your Moneymaker baby smoke it if you got it
We just want to have some fun,If you don't want to kiss this
Everybody raise your hands, come on I need a witness

We got it going on
We'll be bangin' and sangin' just like the rolling stones
We're gonna shake up your souls, we've come to rattle your bones
'Cause we got it going on

You got a ticket to kick it, I want to hear you scream now (ticket to kick it, I want to hear you scream now)
Because tonight you got the right, to let your hair down (Tonight you got the right, to let your hair down)
When everybody's getting down, we're getting down to business
Insane, freak train, you don't want to miss this

We got it going on
We'll be bangin' and sangin' just like the rolling stones
We're gonna shake up your souls, we've come to rattle your bones
'Cause we got it going on

(voice over:p
And now a public service announcement
From my country cousin, Big Kenny talk to the people.

(Big Kenny:p
Brothers and sisters, we're here to come together as one
And love everybody...
Can i get a amen?

(crowd:p
Amen!

(guitar solo)

We got it going on
We got it going on
We got it going on
We'll be bangin' and sangin' just like the rolling stones
We're gonna shake up your souls, we've come to rattle your bones

We got it going on
Getting down with Big and Rich and Richie and Jon
Just a bangin' and sangin', why don't you all come along (why don't you all come along)

We got it going on
We got it, we got it
We got it going on
We got it, we got it
We got it going on
Có ai đó ngoài kia đang tìm kiếm một buổi tiệc nào?
Lắc túi tiền nào, tiêu xài đi nếu bạn có tiền
Chúng ta chỉ muốn có một ít niềm vui, nếu bạn không muốn thử điều này
Mọi người giơ tay lên nào, nào nào, tôi cần một tín hiệu

Chúng tôi sắp diễn rồi
Chúng ta sẽ nhảy múa và ca hát như là nhóm Rolling Stones (những hòn đá lăn)
Chúng tôi sẽ khấy đảo tâm hồn bạn, chúng tôi sẽ giựt tưng từng đốt xương của bạn
Vì chúng tôi chuẩn bị diễn rồi

Bạn có vé để chơi, tôi muốn nghe các bạn thét
Vì đêm nay bạn có quyền, để xoã tóc (nhảy tưng tóc)
Khi mọi người nghỉ ngơi, chúng ta lại bắt đầu
Điên cuồng, bấn loạn, bạn không muốn lỡ dịp này đâu

Chúng tôi sắp diễn rồi
Chúng ta sẽ nhảy múa và ca hát như là nhóm Rolling Stones (những hòn đá lăn)
Chúng tôi sẽ khấy đảo tâm hồn bạn, chúng tôi sẽ giựt tưng từng đốt xương của bạn
Vì chúng tôi chuẩn bị diễn rồi

(Tiếng nói)
Và bâu giờ là tuyên bố phục vụ cộng đồng
Từ người anh em của tôi, Big Kenny, hãy nói với mọi người nào

(Big Kenny:p
Anh em, chúng ta tụ tập lại đây, thống nhất
Và tôi yêu tất cả mọi người...
Tôi có thể có một sự đồng ý không?

(Đám đông:p
Vâng! (Amen: tiếng kết thúc sau khi đọc kinh Thiên Chúa, có nghĩa là "như ý nguyện")

(Tiếng Tây Ban Cầm đơn)

Chúng tôi sắp diễn
Chúng tôi đang diễn
Chúng tôi sẽ diễn
Chúng ta sẽ nhảy múa và ca hát như là nhóm Rolling Stones (những hòn đá lăn)
Chúng tôi sẽ khấy đảo tâm hồn bạn, chúng tôi sẽ giựt tưng từng đốt xương của bạn

Chúng tôi diễn rồi
Hãy hoà cùng Big và Rich và Richie và Jon
Chỉ nhảy múa và ca hát, sao bạn không hoà cùng

Chúng tôi sắp diễn
Chúng tôi đang diễn
Chúng tôi sẽ diễn

 
×
Quay lại
Top