[Lyrics] All The Right Moves - One Republic

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
Paint a picture of a perfect place
They've got it better than what anyone's told you
We'll be the King of Hearts, you be the Queen of Spades
And we'll fight for you like we were your soliders

I know we've got it good
But they've got it made
And the grass is getting greener each day

I know things are looking up
But soon they'll take us down
before everybody's knowing our name.

They've got all the right things in all the wrong places
Someday, we're going down
They've got all the right moves and all the wrong faces
Someday, we're going down

Everybody knows, everybody knows where we're going

Yeah, we're going down
Everybody knows, everybody knows where we're going
Yeah, we're going down

Do you think i'm special?
Do you think i'm nice?
Am I bright enough to shine in your spaces?
Between the noise you hear
And the sound you like

Are we just sinking in an ocean of faces?

It can be possible to make you fall,
Only when it's over our heads
The sun is shining everyday, but it's far away
All the world is dead, they've got they've got

They've got all the right things in all the wrong places
Someday, we're going down
They've got all the right moves and all the wrong faces

Someday, we're going down

Everybody knows, everybody knows where we're going
Yeah, we're going down
Everybody knows, everybody knows where we're going
<a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.elyricsworld.com%2Fall_the_right_moves_lyrics_one_republic.html" target="_blank" rel="nofollow">https://www.elyricsworld.com/all_the_..._republic.html</a>
Yeah, we're going down

It don't matter what you see.
I know i could never be

Someone that looks like you.
Doesn't matter what you say
I know i could never fake
someone that could sound like you.


All the right things in all the wrong places,
So yeah, we're going down
They've got all the right moves and all the wrong faces
So yeah, we're going down


All the right things in all the wrong places,
So yeah, we're going down
They've got all the right moves in all the wrong faces
So yeah, we're going down

Everybody knows everybody knows where we're going
Yeah we're going down
Everybody knows everybody knows where we're going
Yeah we're going down


All the right moves
Yeah, we're going down
All the right moves
Yeah, we're going down
Vẽ lên một bức tranh hoàn hào
Họ làm tốt hơn cả những gì mà người ta yêu cầu em
Chúng tôi sẽ là quân K cơ, em sẽ là quân Q bích

Và chúng tôi sẽ chiến đấu vì em như thế chúng tôi là chiến binh của em

Tôi biết chúng tôi làm tốt
Họ cũng làm thế
Và những đồng cỏ ngày càng xanh tươi
Tôi biết điều mà tôi vẫn đang tìm kiếm
Nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ hạ bệ chúng tôi
Trước khi mọi người biết đến tên chúng tôi


Họ có được tất cả những điều tốt đẹp ở nhầm chỗ
Chỉ vài ngày, chúng tôi đang lu mờ dần
Họ có được những bước đi đúng đắn trước những khuôn mặt đau khổ
Chỉ vài ngày, chúng tôi đang lu mờ dần

Tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều biết chúng tôi đang đi đâu, chúng tôi đang lu mờ dần
Tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều biết chúng tôi đang đi đâu, chúng tôi đang lu mờ dần

Em có nghĩ tôi thật đặc biệt?
Em có nghĩ tôi thật tuyệt?

Liệu tôi có thế chiếu sáng đến nơi em?
Hãy lắng nghe
Và âm thanh em nghe được
Có như là chúng tôi đang chìm ở giữa một biển người?

Có thể điều đó sẽ khiến em gục ngã
Chỉ khi chúng ở trên đầu chúng tôi
Là khi mặt trời toả sáng mỗi người nhưng điều đó thật xa vời
Cả thế giới này đã chết, họ đã có...


lặp lại:
...

Tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều biết chúng tôi đang đi đâu, chúng tôi đang lu mờ dần
Tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều biết chúng tôi đang đi đâu, chúng tôi đang lu mờ dần

Dù cho em có thấy điều gì
Anh biết anh sẽ không bao giờ là
Một người giống như em

Dù cho em có nói gì
Anh biết anh sẽ không bao giờ giả
giọng một ai đó có tiếng nói như em

Lặp lại:
...


 
×
Quay lại
Top