[Lyrics] One Way Or Another - Jesse McCartney

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
Over here in California the sun maybe shining
Back in New York there is frost on the ground
I can feel it Christmas is coming
so much snow is falling all around
In Chicago the wind is blowing
Honolulu waves is washing ashore
In Miami the temperature is climbing
But in Boston its starting to pour


Oh Don't you know that one way or another
I'll be coming home for Christmas day
Doesn't matter any kind of weather
You know that I'll always find a way
And we'll be celebrating all the good things we share
Everybody knows who will be there
I going to be there to
Yeah I promise one way or another

I going to get back home to you

Down in Mississippi the weather is rising
In Minnesota the kids are staying inside
Ooh, Chilly noses pressed up to the window
Getting ready for Christmas time

Cause whatever the change in weather
Santa he's still got places to go
He's tuning up all the Jing Jing Jingling sleigh bells

And rehearsing jolly Ho Ho Ho's

Oh Don't you know that one way or another
I'll be coming home for Christmas day
Doesn't matter any kind of weather
You know that I'll always find a way
And we'll be celebrating all the good things we share
Everybody knows who will be there
I going to be there to

Yeah I promise one way or another
I going to get back home to you

I'm coming home for Christmas
Candy canes and mistle toes
I'm going to find a way
SO i can get back

Oh Don't you know that one way or another
I'll be coming home for Christmas day

Doesn't matter any kind of weather
You know that I'll always find a way
And we'll be celebrating all the good things we share
Everybody knows who will be be there
I going to be there to
Yeah I promise one way or another
I going to get back home to you

Oh Don't you know that one way or another

I'll be coming home for Christmas day
Doesn't matter any kind of weather
You know that I'll always find a way
And we'll be celebrating all the good things we share
Everybody knows how we will be there
I going to be there to
[FADES]
Ở California, trời có lẽ đang hửng nắng

Quay về New York có sương giá phủ dày mặt đất
Tôi có thể cảm thấy Giáng sinh đang đến gần
Xung quanh tuyết đã rơi đầy
Ở Chicago, gió lồng lộng thổi
Những ngọn sóng Honolulu xô bờ
Ở Miami, nhiệt độ đang lên cao
Nhưng ở Boston trời lại bắt đầu đổ mưa

Oh, em không biết sao, bằng cách nào thì

Tôi cũng sẽ về nhà vào ngày Giáng sinh
Dù thời tiết có thế nào
Em biết mà, tôi sẽ luôn tìm ra được cách
và chúng mình sẽ cùng kỷ niệm những điều mình chia sẻ
Tất cả mọi người đều biết ai sẽ ở đó
Tôi sẽ ở đó
Ừ, tôi hứa bằng cách này hay cách khác
Tôi sẽ trở về bên em


Dưới Mississippi, thời tiết đẹp vô cùng
Ở Minnesota, lũ trẻ ngồi ru rú trong nhà
Ooh, những cái mũi lạnh buốt ịn lên kính cửa sổ
Sẵn sàng cho Giáng sinh sáp tới

Bởi dù thời tiết có thay đổi thế nào
Santa vẫn có nhiều nơi để đi tới
Anh già ấy sẽ rung những quả chuông Jing Jing Jingling
Và tập màn Hô hô hô vui nhộn


Oh, em không biết sao, bằng cách nào thì
Tôi cũng sẽ về nhà vào ngày Giáng sinh
Dù thời tiết có thế nào
Em biết mà, tôi sẽ luôn tìm ra được cách
và chúng mình sẽ cùng kỷ niệm những điều mình chia sẻ
Tất cả mọi người đều biết ai sẽ ở đó
Tôi sẽ ở đó
Ừ, tôi hứa bằng cách này hay cách khác

Tôi sẽ trở về bên em

Tôi đang trở về nhà vào dịp Giáng sinh
Kẹo que, và tầm gửi
Tôi đang tìm đường
Để quay về

Oh, em không biết sao, bằng cách nào thì
Tôi cũng sẽ về nhà vào ngày Giáng sinh
Dù thời tiết có thế nào

Em biết mà, tôi sẽ luôn tìm ra được cách
và chúng mình sẽ cùng kỷ niệm những điều mình chia sẻ
Tất cả mọi người đều biết ai sẽ ở đó
Tôi sẽ ở đó
Ừ, tôi hứa bằng cách này hay cách khác
Tôi sẽ trở về bên em

Oh, em không biết sao, bằng cách nào thì
Tôi cũng sẽ về nhà vào ngày Giáng sinh

Dù thời tiết có thế nào
Em biết mà, tôi sẽ luôn tìm ra được cách
và chúng mình sẽ cùng kỷ niệm những điều mình chia sẻ
Tất cả mọi người đều biết ai sẽ ở đó
Tôi sẽ...

 

×
Quay lại
Top