[Lyrics] Walking Piece Of Heaven - Marty Robbins

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️What's that around your head, is it a halo?
And what's that on your shoulders, is it wings?
You must be a walkin' piece of heaven
Or is it love that makes me see these things

Around you is a light that keeps on glowin'
When you speak do I hear angels sing?
You must be a walkin' piece of heaven

Or is it love that makes me see these things

When we met you gave me strength to face the world
I believe you're special, you're no ordinary girl

Am I seein' light or am I dreaming?
Do I hear the rush of angels wings?
You must be a walkin' piece of heaven
Or is it love that makes me see these things
Or is it love that makes me see these things
Cái gì quanh đầu em vậy, chẳng lẽ đó là một vầng hào quang ?
Và cái gì trên vai em vậy, đó là đôi cánh phải không?
Em ắt là thiên thần giáng phàm
Hay tình yêu làm tôi nhìn thấy những thứ này

Xung quanh em là một ánh sáng không ngừng rực rỡ
Khi em nói có phải tôi đang nghe những thiên thần hát chăng?
Em ắt là thiên thần giáng phàm

Hay tình yêu làm tôi nhìn thấy những thứ này

Khi chúng ta gặp nhau em cho tôi sức mạnh để đối đầu với thế giới
Tôi tin em là con người đặc biệt, em không phải cô gái tầm thường

Có phải tôi đang thấy luồng sáng hay đang mơ đây?
Có phải tôi nghe thấy đôi cánh thiên thần đang vẫy
Em ắt là thiên thần giáng phàm
Hay tình yêu làm tôi nhìn thấy những thứ này

 
×
Quay lại
Top