[Lyrics] Too Much Of Heaven - Eiffel 65

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
(Chorus)
Too much of heaven can bring you underground
heaven ("yea")
can always turn around
too much of heaven ("heaven") our life is all hell bound
heaven (yea) the kill that makes no sound
(repeat) (""add 2nd time)

You still talk about money that's right and too much of heaven.
Come on my friend.
Let me tell you what its all about it called...money dependents today if people just keep going on looking at the dollar bill nothing else around
them
No love and no friendship nothing else just the dollar bill going on into there pockets into there bank accounts and too much of heaven bringing them underground

Let me tell you what its all about it called...money dependents today if people just keep going on looking at the dollar bill nothing else around
them
No love and no friendship nothing else just the dollar bill going on into there pockets into there bank accounts (much) (echo x6)

(Chorus)
Too much of heaven can bring you underground
heaven (yea)
can always turn around
too much of heaven (heaven) ("too much of heaven") our life is all hell bound
("woohoo")
heaven (yea) the kill that makes no sound
(x2repeat) ("" add 2nd time)

You still talk about money that's right and too much of heaven.
Come on my friend.
Let me tell you what its all about it called...money dependents today if people just keep going on looking at the dollar bill nothing else around
them
No love and no friendship nothing else just the dollar bill going on into there pockets into there bank accounts and too much of heaven bringing them underground

Let me tell you what its all about it called...money dependents today if people just keep going on looking at the dollar bill nothing else around
them
No love and no friendship nothing else just the dollar bill going on into there pockets into there bank accounts (much) (echo x6)

(Chorus)
Too much of heaven can bring you underground
heaven (yea)
can always turn around
too much of heaven (heaven) ("too much of heaven") our life is all hell bound
("woohoo")
heaven (yea) the kill that makes no sound
(x2repeat) ("" add 2nd time)

Ahh let me tell you what's its all about too much of heaven bring you
underground

(Chorus)
Too much of heaven can bring you underground
heaven (yea)
can always turn around
too much of heaven (heaven) ("too much of heaven") our life is all hell bound
("woohoo")
heaven (yea) the kill that makes no sound
("" add 2nd time)
(repeat till end)


ĐK:
Quá nhiều thứ của thiên đường có thể ban xuống cho bạn
Thiên đường
Có luôn luôn quay trở lại ko
Quá nhiều thứ của thiên đường, cuộc sống của chúng ta là tất cả những nơi địa ngục ngăn cấm
Thiên đường, sự giết người ko tạo nên tiếng động
Lặp lại 2 lần

Bạn vẫn nói về tiền nong đúng vậy và quá nhiều thứ của thiên đường
Thôi nào bạn của tôi
Để tôi nói cho bạn về cái được gọi là tiền nhé
Tùy thuộc vào ngày nay nếu con người chỉ tiếp tục nhìn vào hóa đơn đô la mà chẳng còn gì xung quanh nữa
Ko tình yêu và ko tình bạn, chẳng gì khác chỉ mỗi tờ hóa đơn dô la thôi
Tiếp tục vào vào trong đó cùng những chiếc túi trong tài khoản ngân hàng và quá nhiều thứ cuả thiên đường ban xuống cho họ

Để tôi nói cho bạn về cái được gọi là tiền nhé
Tùy thuộc vào ngày nay nếu con người chỉ tiếp tục nhìn vào hóa đơn đô la mà chẳng còn gì xung quanh nữa
Ko tình yêu và ko tình bạn, chẳng gì khác chỉ mỗi tờ hóa đơn dô la thôi
Tiếp tục vào vào trong đó cùng những chiếc túi trong tài khoản ngân hàng và quá nhiều thứ cuả thiên đường ban xuống cho họ

Lặp lại

 

×
Quay lại
Top