[Lyrics] Всё Равно (So what) - Alsou (Алсу)

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Ночь за окном, а мне все не спится
Это должно было случиться
Несколько слов на чистой странице
Я напишу тебе.

И отпущу в белом конверте
Счастье моё мчаться по свету
Вслед за тобой снова и снова
А в письме всего два слова.

Всё равно
Всё равно
Всё равно, пусть это странно и смешно
На небесах давным-давно
Всё решено всё равно.

Сердце стучит, никто не ответит
Даже твой друг северный ветер
Лег у дверей и на рассвете
Песню свою допел.

Может уже больше нет смысла
Глупо писать длинные письма
Я наберу номер знакомый
И скажу всего два слова.

Всё равно, день это будет или ночь
Всё равно, знаю, что ты придёшь за мной
Всё равно, пусть это странно и смешно
На небесах давным-давно
Всё решено всё равно.

Только для нас исподнебесья
Будет звучать тихая песня
Будет мотив проще простого
Я спою всего два слова.

Всё равно
Всё равно
Всё равно, день это будет или ночь
Всё равно, знаю, что ты придёшь за мной
Всё равно, пусть это странно и смешно
На небесах давным-давно
Всё решено всё равно

Всё равно.

-----Eng trans-----

SO WHAT

Outside it's night, but I can't sleep,
It had to happen,
A few words on a clean sheet of paper
I'll write you.
And onto the white envelope I'll write
My happiness - to dash around the world
Behind you again and again,
But in the letter are but two words...

So what, so what,
So what, let it be strange and funny,
For the longest time in the heavens
It's all so what.

The heart knocks, no one answers,
Even your friend the north wind
Lay by the door and at dawn
Sang his song.
Perhaps it's already senseless,
It's silly to write long letters,
I'll dial that familiar number
And say just two words...

So what, whether it's day or night,
So what, I know that you'll come for me,
So what, let it be strange and funny,
For the longest time in the heavens
It's all so what.

Just for us under heaven
Will a quiet song play,
There'll be the simplest of motifs,
I'll sing just two words.

So what, so what...
So what, whether it's day or night,
So what, I know that you'll come for me,
So what, let it be strange and funny,
For the longest time in the heavens
It's all so what, so what...

Đêm xuống, nhưng em khó chìm giấc
điều đó có thể xảy ra
một vài từ trên trang giấy trống trơn
Em sẽ viết cho anh.

và em sẽ cho vào một phong bì
niềm hạnh phúc của em sẽ lướt qua cùng ánh sáng
Cứ thế theo sau anh
và trong một lá thư chỉ với hai từ

dù có thế nào
dù thế nào thì mọi sự cũng thật lạ lẫm và khôi hài
Trên thiên đường từ lâu lắm
mọi việc đã được định đoạt

Nhịp tim rộn rã nào ai sẽ trả lời
Dù cho bạn anh là ngọn gió phương bắc
đậu sát nơi bậu cửa buổi bình minh
Anh ta hát lên bản ca của mình

Có thể chẳng có ý nghĩa gì nữa
thật ngốc để viết một lá thư dài
Em gọi cho một người bạn thân
và em sẽ nói chỉ hai từ

Ngày hay đêm cũng như vậy thôi
dù thế nào em cũng biết sẽ sẽ trở về
dù thế nào thì cũng thật là lùng và khôi hài
vì từ lâu lắm nơi thiên đường
mọi sự đã được định đoạt

Dành riêng cho chúng ta dưới trời này
hát lên một bản ca ngọt ngào
với một giai điệu giản dị
Em sẽ hát lên với hai từ

Dù thế nào
dù thế nào
Ngày hay đêm cũng như vậy thôi
dù thế nào em cũng biết sẽ sẽ trở về
dù thế nào thì cũng thật là lùng và khôi hài
vì từ lâu lắm nơi thiên đường
mọi sự đã đư
 
×
Top Bottom