[Lyrics] Violet - Savage Garden

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
If there's a way that you could be everything you want to be,
Would you complain that it came to easy?
Just like the games with you and me
A resolution hard to see,
But that's O.K. 'cause I don't see things that are plain to see


I've got a dream to take you over
Exploding like a supernova
I'm going to crash into your world
And that's no lie


You want to give ecstasy delivered with certainty
But you're afraid that the pleasure won't be needed
In a way, we're the same two people looking out to sea
For a wave that would carry all our fantasies


If there's a way to infiltrate you
Sway your mind and complicate you
I'm going to crash into your world
And that's no lie


Let your body move into the doorway
To the disco inside your head (Violet)
Wear a color that you want to cling to
The color inside your head (Violet)


Contemplate jealousy intermixed with urgency
A million things take a damned good shot at you and me


If there's a way to infiltrate you
Sway your mind and complicate you
I'm going to crash into your world
And that's no lie


Let your body move into the doorway
To the disco inside your head (Violet)
Wear a color that you want to cling to
The color inside your head (Violet)


I'm gonna take you
I'll do my best to break you
I'm gonna take you higher
And that's no lie


Common sense is a game many people don't like to play
But give it in and the moment takes you either way


I've got a dream to take you over
Exploding like a supernova
I'm going to crash into your world
And that's no lie


Let your body move into the doorway
To the disco inside your head (Violet)
Wear a color that you want to cling to
The color inside your head (Violet)


If there's a way that you could be everything you want to be,
Would you complain that it came to easy?
In a way, we're the same two people looking out to sea
For a wave that would carry all our fantasies
Nếu có một con đường để em có thể có được mọi thứ em muốn,
Thì em có phàn nàn nó đến quá dễ dàng?
Cũng giống như trò chơi của anh với em
Với cách phá giải khó thấy được.
Nhưng thế mới hay, bởi anh không thấy những thứ đơn giản dễ thấy mà.


Anh có một giấc mơ đưa em đi khắp nơi
Bùng nổ như một siêu sao mới
Anh sẽ đâm sầm vào thế giới của em...
Không xạo đâu!


Em muốn cho mê đắm đi kèm với chắc chắn
Nhưng em sợ rằng niềm vui là điều không cần thiết
Mặt nào đó, chúng ta đều là hai người cùng nhìn ra biển khơi
Tìm một con sóng mang theo cả trí tưởng tượng của chúng ta.


Nếu có cách thâm nhập vào em
Làm lung lay suy nghĩ và phức tạp em
Thì anh sẽ đâm sầm vào thế giới của em
Không xạo đâu!


Hãy chuyển mình vào trong cánh cửa
Để điệu disco đi vào trong đầu em (Sắc Tím)
Khoác lên mình sắc màu em muốn giữ mãi
Màu trong tâm trí em (Sắc Tím)


Lặng ngắm ghen tuông trộn lẫn với h.am m.uốn
Một triệu thứ góp phần làm nên điều tuyệt diệu ở em và anh.


Nếu có cách thâm nhập vào em
Làm lung lay suy nghĩ và phức tạp em
Thì anh sẽ đâm sầm vào thế giới của em
Không xạo đâu!


Hãy chuyển mình vào trong cánh cửa
Để điệu disco đi vào trong đầu em (Sắc Tím)
Khoác lên mình sắc màu em muốn giữ mãi
Màu trong tâm trí em (Sắc Tím)


Anh sẽ lấy em
Anh sẽ cưa đổ em mới thôi
Anh sẽ đưa em lên cao
Không xạo đâu!


Nhiều người đâu thích chơi cái trò lẽ thường
Nhưng em bằng lòng chơi thế và thế là em có một trong hai cách để lựa chọn.


Anh có một giấc mơ đưa em đi khắp nơi
Bùng nổ như một siêu sao mới
Anh sẽ đâm sầm vào thế giới của em
Không xạo đâu!


Hãy chuyển mình vào trong cánh cửa
Để điệu disco đi vào trong đầu em (Sắc Tím)
Khoác lên mình sắc màu em muốn giữ mãi
Màu trong tâm trí em (Sắc Tím)


Nếu có một con đường để em có thể có được mọi thứ em muốn
Thì em có phàn nàn nó đến quá dễ dàng?
Mặt nào đó, chúng ta đều là hai người cùng nhìn ra biển khơi
Tìm một con sóng mang theo cả trí tưởng tượng của chúng ta.

 
×
Top Bottom