[Lyrics] Promises - Savage Garden

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Well don't you know I need a
little indulgence?
Listen to the hunter becoming
hunted
Everyday there's a million advances
Don't be too forceful you'll ruin
your chances
Well don't you know that time is a

broken glass
That splinters against the wall?
But the picture is coming back
now baby
And I want to take it all

Don't go making all these promises
you know you cannot keep
There's a time to play a king and a

time to be a thief
'Cause if you're making all these
promises you know you cannot keep
You know time will be the thief and
your fallen king end up alone

So let your body move a little bit closer
Silent like the sound proceeding a cyclone
Don't you know that powerful thinking

Can be a force you don't want
to relinquish?
Well don't you know that
They say hanging on will justify the wait?
But patience and elated wisdom
don't share a common phrase

Don't go making all these promises
you know you cannot keep

There's a time to play a king and a
time to be a thief
'Cause if you're making all these
promises you know you cannot keep
You know time will be the thief and
your fallen king end up alone

Well I'm only hanging on for what
goes down

I'm floating high and my feet don't
touch the ground
I'd take advantage but I can't see
through this charade
So don't you, don't go make it harder
that hell
'Cause it comes down to the making
You'd better be damned sure you can
take it

Hey baby

Don't go making all these promises
you know you cannot keep
There's a time to play a king and a
time to be a thief
'Cause if you're making all these
promises you know you cannot keep
You know time will be the thief and

your fallen king end up alone

Time will be the thief
and your fallen king will end up...
A fool, a fool, a lonely sorry fool
Oh baby, 'cause I told you baby

Chẳng lẽ em không biết anh cần một chút đam mê?

Lắng nghe việc kẻ đi săn trở thành con mồi
Cả triệu cải tiến diễn ra mỗi ngày
Đừng quá thúc ép, em sẽ phá hủy cơ hội của mình
Chẳng lẽ em không biết lúc đó chính là mảnh kính vụn vỡ găm vào bức tường?
Nhưng giờ thì bức tranh đó đang quay trở lại
Và anh muốn chấp nhận tất cả

Xin em đừng hứa những lời em biết mình không giữ nổi
Có lúc là vua, có lúc là kẻ trộm

Vì nếu như em hứa những lời em biết mình không giữ nổi
Em biết thời gian sẽ là kẻ trộm và ngai vua thất thế của em sẽ kết liễu trong cô độc

Vậy thì hãy để cơ thể của em tiến gần thêm chút nữa
Yên lặng như âm thanh hình thành cơn lốc xoáy
Chẳng lẽ em không biết rằng suy nghĩ đầy quyền uy đó có thể là một quyền lực em không muốn từ bỏ?
Chẳng lẽ em không biết rằng việc níu kéo biện minh cho sự chờ đợi?
Nhưng nhẫn nại và trí tuệ thì chẳng giống nhau

[Điệp khúc]


Anh chỉ đang níu kéo những gì đang tàn lụi
Anh bồng bềnh và chân không chạm đất
Anh sẽ chộp ngay cơ hội nhưng anh không thể hiểu nổi trò đố chữ này
Vậy thì xin em đừng khiến mọi việc thêm khó khăn thế
Vì mọi chuyện đã tới gốc rồi
Em thật đáng nguyền rủa, đúng thế đấy, em à

[Điệp khúc]


Thời gian sẽ là kẻ cắp
Và ngai vua bị truất phế của sẽ kết thúc
Một kẻ ngốc, mọt kẻ ngốc cô đơn đáng thương
Ôi, em ơi, anh đã bảo với em rồi mà!

 

×
Quay lại
Top