[Lyrics] Pulse - Toni Braxton

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️They say that from the looks of it
That you and I probably won't make it
(When I hold your hand)
I know that somewhere
(Deep inside of us)
The love is still there
So they can say what they want to
But I'm not givin' up on love

That's why I'm feeling for a pulse

Because I can feel his breathing
Feel my heart beating
Seems a little weak here
But I know that we can come back to life
Goodbye, goodbye, goodbye

I'm feelin' for a pulse
Because I can feel his breathing

Feel my heart beating
Seems a little weak here
But I know that we can come back to life
Revive and revive and revive

They're shaking there heads and sayin' that
It's no use, ooh
That we've tried everything
And there's nothing more that we would do

(We have broke in your eyes)
That's when I know
(That we'll be last ones)
So let us hope
So they can say what they want to
But I'm not givin' up on love
So that's why I'm feeling for a pulse

I can feel his breathing

Feel my heart beating
Seems a little weak here
But I know that we can come back to life
Goodbye, goodbye, goodbye

I'm feelin' for a pulse
I can feel his breathing
Feel my heart beating
Seems a little weak here

But I know that we can come back to life
Revive and revive and revive, ohh

There's a lot of pain
But we can do it baby
We've been goin', lost a lot of love along the way
Don't care what they say
It's not over babe
Imma do whatever it takes

And I'll never give up
So that's why I'm feeling for a pulse

I can feel his breathing
Feel my heart beating
Seems a little weak here
But I know that we can come back to life
Goodbye, goodbye, goodbye

I'm feelin' for a pulse

I can feel his breathing
Feel my heart beating
Seems a little weak here
But I know that we can come back to life
Oh help me baby, oh oh ohh
Yay yea, ohhh yea

Ohh yeaa
Họ nói rằng từ vẻ bề ngoài

Anh và tôi có lẽ sẽ không làm được điều đó
(Khi tôi giữ bàn tay anh)
Tôi biết rằng một nơi nào đó
(Sâu bên trong chúng ta)
Tình yêu vẫn còn đó
Nên họ có thể nói những gì họ muốn
Nhưng tôi sẽ không từ bỏ tình yêu
Đó là lý do tại sao tôi là cảm nhận được nhịp đập của sức sống


Bởi vì tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ấy
Cảm nhận nhịp đập trái tim tôi
Có vẻ một chút yếu đuối
Nhưng tôi biết rằng chúng ta có thể trở lại với cuộc sống
Tạm biệt………….

Tôi đang cảm nhận nhịp đập của sức sống
Bởi vì tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ấy
Cảm nhận nhịp đập trái tim tôi

Có vẻ 1 chút yếu đuối
Nhưng tôi biết rằng chúng ta có thể trở lại với cuộc sống
Sống lại………….

Họ lắc đầu và nói:
Chẳng có tác dụng gì đâu
Nhưng chúng ta đã cố gắng hết mình
Và chúng ta không thể làm gì hơn
(Sự thất vọng trong đôi mắt)

Đó là khi tôi biết
(Chúng ta là những người cuối cùng)
Vậy hãy hi vọng
Họ có thể nói những gì họ muốn
Nhưng tôi sẽ không từ bỏ tình yêu
Đó là lí do tại sao tôi cảm nhận được nhịp đập sức sống

Tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ấy
Cảm nhận nhịp đập trái tim tôi

Có vẻ 1 chút yếu đuối
Nhưng tôi biết rằng chúng ta có thể trở lại với cuộc sống
Tạm biệt………….

Tôi đang cảm nhận được nhịp đập của sức sống
Bởi vì tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ấy
Cảm nhận nhịp đập trái tim tôi
Có vẻ 1 chút yếu đuối
Nhưng tôi biết rằng chúng ta có thể trở lại với cuộc sống

Sống lại………….

Có quá nhiều đau đớn
Nhưng chúng ta có thể làm được
Chúng ta đã ra đi, rồi mất rất nhiều tình yêu trên con đường
Không quan tâm họ nói gì
Tôi không để mọi thứ kết thúc
Tôi vẫn sẽ tiếp tục dù phải trả giá bao nhiêu
Và không bao giờ bỏ cuộc

Nên đó là lý do tại sao tôi cảm nhận nhịp đập của sức sống

Tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ấy
Cảm nhận nhịp đập trái tim tôi
Có vẻ 1 chút yếu đuối
Nhưng tôi biết rằng chúng ta có thể trở lại với cuộc sống
Tạm biệt………….

Tôi đang cảm nhận nhịp đập của sức sống
Bởi vì tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ấy

Cảm nhận nhịp đập trái tim tôi
Có vẻ 1 chút yếu đuối
Nhưng tôi biết rằng chúng ta có thể trở lại với cuộc sống
Hãy giúp em...

 

×
Quay lại
Top