[Lyrics] Not Fair - Lily Allen

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Oh, he treats me with respect,
He says he loves me all the time,
He calls me 15 times a day,
He likes to make sure that i'm fine,
You know I've never met a man,
Whose made me feel quite so secure,
He's not like all them other boys,
They're so dumb and immature.

There's just one thing,
That's getting in the way,
When we go up to bed your just no good,
its such a shame!
I look into your eyes,
I want to get to know you,
And then you make this noise,
its apparent its all over

Its not fair,
And i think your really mean,
I think your really mean,
I think your really mean.

Oh your supposed to care,
But you never make me scream,
You never make me scream,

Oh it's not fair,
And it's really not ok,
It's really not ok,
It's really not ok,

Oh your supposed to care,
But all you do is take, yea all you do is take

Yewell I lie here in the wet patch in the middle of the bed
I'm feeling pretty hard done by, I spent ages giving head
then I remember all the nice things that you've ever said to me
maybe I'm just overreacting, maybe your the one for me

there's just one thing that's getting in the way
when we go up to bed you're just not good it's such a shame
I look into your eyes I want to get to know you
and then you make this noise and its apparent it's all over

it's not fair and I think your really mean
I think your really mean
I think your really mean

oh your supposed to care but you never make me scream
you never make me scream

oh it's not fair and it's really not ok
it's really not ok
it's really not ok

oh your supposed to care but all you do is take
all you do is take

there's just one thing that's getting in the way
when we go up to bed you're just not good it's such a shame
I look into your eyes I want to get to know you
and then you make this noise and its apparent it's all over

it's not fair and I think your really mean
I think your really mean
I think your really mean
oh your supposed to care but you never make me scream
you never make me scream

oh it's not fair and it's really not ok
it's really not ok
it's really not ok
oh your supposed to care but all you do is take
all you do is take
Ôi, anh ấy đối xử với tôi với sự tôn trọng
Anh ấy nói lúc nào anh ấy cũng yêu tôi
Anh ấy gọi tôi một ngày 15 lần
Anh ấy thích chắc chắn là tôi đang ổn
Bạn biết mà tôi chưa từng gặp một người đàn ông
Người khiến tôi cảm giác thật an toàn
Anh ấy không giống những gã trai khác
Họ thật ngốc và thiếu chín chắn

Chỉ có một điều duy nhất
Đang cản trở
Khi chúng ta lên gi.ường, anh không tốt tí nào
Thật là một điều đáng xấu hổ!
Em nhìn vào mắt anh
Em muốn hiểu về anh
Và rồi anh tạo ra cái tiếng động ầm ĩ này
Rõ ràng là một chuyện kết thúc

Không công bằng
Và em nghĩ anh thật sự tầm thường
Em nghĩ anh thật sự kém cỏi
Em nghĩ anh thật sự kém cỏi

Ôi, đáng lý anh phải quan tâm
Nhưng anh chưa bao giờ khiến em hét lên
Anh chưa bao giờ khiến em phải hú lên

Ôi, không công bằng
Và nó thật sự không ổn
Thật sự không ổn
Thật sự không ổn

Ôi, đáng lí anh phải quan tâm
Nhưng tất cả những gì anh làm là chiếm đoạt, ừ tất cả những gì anh làm là chiếm hữu

Ừ, em nằm đây giữa vết ướt nhẹp ở giữa gi.ường
Em cảm thất vô cùng khó ở, em đã làm tình bằng miệng suốt
Rồi em nhớ tất cả những điều tuyệt diệu mà anh đã nói cùng em
Có lẽ em chỉ phản ứng quá mạnh, có lẽ anh là một nửa của em

[Điệp khúc] [x2]

 
×
Quay lại
Top