[Lyrics] True Colors - Phil Collins

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You with the sad eyes
Don't be discouraged
Oh I realize
It's hard to take courage,
In a world full of people
You can lose sight of it
And the darkness, inside you
Makes you feel so small

But I see your true colours
Shining through
I see your true colours
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colours,
True colours, are beautiful ooh like a rainbow.

Show me a smile,
Don't be unhappy, can't remember
When I last saw you laughing
If this world makes you crazy
And you've taken all you can bear,
Just call me up,
cause you know I'll be there

And see your true colours
Shining through
I see your true colours
that's why I love you
So don't be afraid to let them show
your true colours,
True colours are beautiful,
Ooh Like a rainbow

Such sad eyes,
Take courage now,
Realize

When this world makes you crazy
And you've taken all you can bear
Just call me up
Because you know I'll be there

And see your true colours
Shining through
I see your true colours
that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Just show your true colours
True colours, true colours

Are shining through
I see your true colours
And that's why I love you
So don't be afraid, just let them show
Your true colours, true colours
True colours are beautiful,
So beautiful, like a rainbow

Yeah, Yeah, (Yeah, Yeah), Yeah(Yeah)

Show me your colours,
Show me your colours,
Show me your rainbow,
Show me your rainbow,

Show Me your colours,
Show me your rainbow
thats why I love you

show me your colours
show me your rainbow
that's why I love you
Em với đôi mắt buồn
Đừng nản lòng
Ồ tôi nhận ra
Thật khó để đón nhận sự can đảm,
Trên thế giới tấp nập người
Em có thể mất hút tầm nhìn
và mảng tối trong lòng em
khiến em cảm thấy mình nhỏ bé

Nhưng tôi có thể thấy những sắc màu thật sự
Sáng bừng lên
Tôi thấy những sắc màu chân thành của em
Và đó là lý do tôi yêu em
thế nên đừng e ngại bày tỏ ra
những sắc màu thật sự của em
Những sắc màu chân thành đẹp đẽ hệt sắc cầu vồng

Hãy cho tôi thấy nụ cười
Đừng ủ dột thế. Chẳng thể nhớ được
Lần cuối tôi nhìn thấy em cười .
Nếu thế giới này khiến em cuồng quay
Và em đã đón nhận mọi điều em phải mang lấy,
Hãy gọi cho tôi
vì em biết là tôi sẽ ở đó mà

Nhưng tôi có thể thấy những sắc màu thật sự
Sáng bừng lên
Tôi thấy những sắc màu chân thành của em
Và đó là lý do tôi yêu em
thế nên đừng e ngại bày tỏ ra
những sắc màu thật sự của em
Những sắc màu chân thành thật đẹp đẽ
..hệt sắc cầu vồng


Đôi mắt buồn quá
Dũng cảm lên nào
để nhật ra

Nếu thế giới này khiến em cuồng quay
Và em đã đón nhận mọi điều em phải mang lấy,
Hãy gọi cho tôi
vì em biết là tôi sẽ ở đó mà

Nhưng thấy những sắc màu thật sự
Sáng bừng lên
Tôi thấy những sắc màu chân thành của em
Và đó là lý do tôi yêu em
thế nên đừng e ngại bày tỏ ra
hãy bày tỏ ra những sắc màu chân thật
sắc màu chân thật

Phải chăng đang sáng lên
Tôi thấy những sắc màu thực sự của em
Và đó là lý do tôi yêu em
Đừng e ngại, hãy bày tỏ ra
Những sắc màu chân thành của em
Những sắc màu chân thành sao đẹp đẽ
quá đẹp, hệt như cầu vồng

phải rồi.. (đúng rồi)

Cho tôi thấy sắc màu của em

Cho tôi thấy sắc màu của em
Cho tôi thấy cầu vồng của em
đó là lý do tôi yêu em

[x2]


 
×
Quay lại
Top