[Lyrics] Come Chameleon - SMiLE.dk

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Come Chameleon
Show me your colours
Tell me the secret
Of love under cover
Come Chameleon
Show me your colours
Tell me your secret
Don't need any other


I've been searching night and day
Still haven't found what I'm looking for
Why you always run away
Is a mystery, makes me want you more

How do you do
The things you do
I'd really like to know


Come Chameleon
Show me your colours
Tell me the secret
Of love under cover
Come Chameleon
Show me your colours
Tell me your secret
Don't need any other


You've been hiding for so long
But I found a way, I'm not letting go
To the world you call your own
Baby let me in, cos I need you so

How do you do
The things you do
No one can take you away from me
How do you do

The things you do
This love was meant for eternity
Hãy đến đây nào hỡi anh, người không kiên định
Hãy cho em xem những sắc màu trong anh
Hãy nói cho em nghe điều bí mật
Của tình yêu anh vẫn đang che giấu
Hãy đến đây nào hỡi anh, người không kiên định
Hãy cho em xem những sắc màu trong anh

Hãy nói cho em nghe điều bí mật
Không cần bất kỳ gì khác

Em vẫn đang tìm kiếm cả đêm thâu lẫn ngày dài
Mà vẫn chưa tìm thấy thứ mà em đang kiếm tìm
Tại sao anh lại luôn chạy trốn
Đó là một bí ẩn, làm cho em càng muốn có anh nhiều hơn

Chào, anh thế nào?
Những điều mà anh làm

Em thực sự muốn biết

Hãy đến đây nào hỡi anh, người không kiên định
Hãy cho em xem những sắc màu trong anh
Hãy nói cho em nghe điều bí mật
Của tình yêu anh vẫn đang che giấu
Hãy đến đây nào hỡi anh, người không kiên định
Hãy cho em xem những sắc màu trong anh
Hãy nói cho em nghe điều bí mật

Không cần bất kỳ gì khác

Anh đã giấu kín quá lâu
Nhưng em đã tìm thấy một cách, mà em sẽ không để vuột mất cơ hội này
Đối với thế giới đó là của riêng anh
Anh yêu hãy cho em bước vào, bởi em cần có anh lắm

Chào, anh thế nào?
Những điều mà anh làm
Không ai có thể cướp lấy anh ra khỏi em

Chào, anh thế nào?
Những điều mà anh làm
Tình yêu này có nghĩa là vĩnh cửu


 
×
Quay lại
Top