[Lyrics] Time Of Your Life - Simon Webbe

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️You say, you've got all you'd ever want
Then how come you're
Demanding everything a little more from everyone
You're always turning all my rights to wrongs
With the bitter words you're whispering
I see we've come undone, well
There's something wrong about it
Your life's too over crowded

I'm tired of giving it all
And taking the fall,
I Guess

(Chorus)
I'm wasting your time, baby
If something within you
Can't be satisfied
Then Get up, Get out, Give In, oh if

I'm cramping your style, lately
If something is greener on the other side
Then go on, and have
The time of your life

Shameful, always treated me the same
Twisting every little circumstance In to your gain
Resentful, gone too far to give a damn
All those things that did belong to me

Keep 'em like you planned, well
There's no two ways about it
My life's too short for shouting
I'm tired of giving it all
And taking the fall,
I guess

Chorus

Ain't no reason in me holding you down

So move on baby, and someone else
proud, because...

Chorus

The time of your life
The time of your life
The time of your life
The time of your life


There's no two ways about it
My life's too short for shouting
I'm tired of giving it all
And taking the fall, I guess

Chorus
Em nói, em đã có tất cả những gì em muốn
Vậy tại sao em còn

đòi hỏi thêm chút gì từ người khác
Em luôn luôn biến điều đúng thành sai
Bằng những lời nói cay đắng mà em thốt ra
Anh thấy rằng chúng ta chẳng đi đến đâu cả
Có gì đó không ổn
Cuộc sống của em quá đông đúc
Anh mệt mỏi vì cứ cho đi tất cả
Và chỉ nhận lấy thất bại
Anh đoán là


(Điệp khúc)
Anh đang lãng phí thời gian của em, em yêu
Nếu có gì đó trong em
cảm thấy không thoải mái
Thì hãy đứng lên, ra đi, từ bỏ. Ôi nếu
Gần đây anh đang bó buộc em
Nếu em thấy nơi khác tốt đẹp hơn
Vậy thì cứ ra đi, Và có được

những khoảnh khắc của đời mình

Thật đáng xấu hổ, cứ luôn đối xử với anh như thế
Bó buộc từng thứ nhỏ nhất vào lợi ích của em
Không bằng lòng, đã đi quá xa rồi
Tất cả những điều đã từng thuộc về anh
Thì giờ hãy cứ giữ lấy chúng như em muốn
Chẳng có hai con đường đâu
Cuộc sống của anh quá ngắn ngủi để cứ hét hò

Anh mệt mỏi vì cứ cho đi tất cả
Và chỉ nhận lại thất bại
Anh đoán là

(điệp khúc)

Chẳng có lý do gì để níu giữ em nữa
Vì em yêu cứ đi đi, và một người nào khác...
tự hào... bởi vì


(điệp khúc)

Khoảnh khắc của đời mình
Khoảnh khắc của đời mình
Khoảnh khắc của đời mình
Khoảnh khắc của đời mình

Chắc có 2 con đường đâu
Cuộc sống của anh quá ngắn ngủi để cứ hét hò
Anh mệt mỏi vì cứ cho đi tất cả

Và nhận lại chỉ là thất bại.
Anh đoán là

(điệp khúc)

 
×
Quay lại
Top