[Lyrics] First Day Of The Rest Of Your Life - MxPx

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


Not a lot right now makes sense to me
And it won’t go quietly
Not a lot right now makes sense to me
And it won’t sit patiently

I’m gonna chase my dreams and catch up to them
I’m gonna find you some how, some way, somewhere, some day

First day of the rest of our lives, I miss you already

Last time I saw that look in your eyes, I miss you already
First day of the rest of our lives, I miss you already
Last time I saw that look in your eyes, I miss you already

I don’t want to spend the rest of my life alone
Where’s life taking me?
I don’t want to spend the rest of my life alone
Always traveling

I’m gonna chase my dreams and catch up to them

I’m gonna find you some how, some way, somewhere, some day

First day of the rest of our lives, I miss you already
Last time I saw that look in your eyes, I miss you already
First day of the rest of our lives, I miss you already
Last time I saw that look in your eyes, I miss you already

I wanna love my job
I wanna love my life
But most of all, I wanna fall in love


First day of the rest of our lives, I miss you already
Last time I saw that look in your eyes, I miss you already
First day of the rest of our lives, I miss you already
Last time I saw that look in your eyes, I miss you already
Giờ đây có rất nhiều thứ không còn ý nghĩa với anh nữa
Và anh sẽ không sống bình lặng nữa đâu
Giờ đây có rất nhiều thứ không còn ý nghĩa với anh nữa

Và anh sẽ không ngồi nhẫn nại nữa

Anh sẽ theo đuổi giấc mơ của mình và đuổi kịp họ
Anh sẽ đi tìm em bằng cách nào đó, theo hướng nào đó, ở nơi vào đó, vào một ngày nào đó

Ngày đầu tiên trong suốt cuộc đời của đôi ta, anh nhớ em thật rồi
Lần cuối anh được nhìn vào mắt em, anh nhớ em thật rồi
Ngày đầu tiên trong suốt cuộc đời của đôi ta, anh nhớ em thật rồi
Lần cuối anh được nhìn vào mắt em, anh nhớ em thật rồi


Anh không muốn lãng phí cả quãng đời còn lại của mình trong cô đơn
Cuộc sống rồi sẽ anh đến đâu?
Anh không muốn lãng phí cả quãng đời còn lại của mình trong cô đơn
Lúc nào cũng du hành khắp nơi

Anh sẽ theo đuổi giấc mơ của mình và đuổi kịp họ
Anh sẽ đi tìm em bằng cách nào đó, theo hướng nào đó, ở nơi vào đó, vào một ngày nào đó

Ngày đầu tiên trong suốt cuộc đời của đôi ta, anh nhớ em thật rồi
Lần cuối anh được nhìn vào mắt em, anh nhớ em thật rồi

Ngày đầu tiên trong suốt cuộc đời của đôi ta, anh nhớ em thật rồi
Lần cuối anh được nhìn vào mắt em, anh nhớ em thật rồi

Anh muốn yêu công việc của mình
Anh muốn quý cuộc sống của anh
Nhưng trước nhất là, anh muốn mình được yêu

Ngày đầu tiên trong suốt cuộc đời của đôi ta, anh nhớ em thật rồi
Lần cuối anh được nhìn vào mắt em, anh nhớ em thật rồi
Ngày đầu tiên trong suốt cuộc đời của đôi ta, anh nhớ em thật rồi

Lần cuối anh được nhìn vào mắt em, anh nhớ em thật rồi

 
×
Quay lại
Top