[Lyrics] Night Of My Life - Jessica Mauboy

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Here we are shooting stars
renting time in someone else's space
so unsure afraid to fall
I’m standing here a little scared
but i don't care

CHORUS:
Cause this kind of moment
Is only on loan and
I wanna remember the look in your eyes
and when it's all over
I want you
To know that i was with you when i
Had the night of my life
The night of my life

So don't let go you never know
Maybe your whole life's about to change
So let's hold on until it's gone
Nothing's made to last forever
Who knows whether

CHORUS:
This kind of moment
Is only on loan and
Sometimes you don't know till it passes you by
So when it's all over i want you to know
That i was with you when i had the night of my life

Maybe this whole thing comes right down to fate
From every choice that we think that we made
Has put us right here together today so please stay

CHORUS:
This kind of moment
Is only on loan and
It won't be too long till it leaves us behind
And when it's all over i want you to know
That i was with you when i had the night of my life

The night of my life
The night of my life
The night of my life
Đây, chúng ta là những ngôi sao vụt qua
Thuê thời gian trong khoảng trống của ai đó
Không chắc chắn sợ sẽ rơi xuống
Em đang đứng đây với một chút sợ hãi
Nhưng em không quan tâm

Vì đây là một chút khỏanh khắc
Chỉ có cho mượn và...
Em muốn nhớ cái nhìn trong mắt anh
Và khi tất cả chấm dứt
Thì em muốn anh
Biết rằng em đã cùng với anh khi em có buổi tối của cuộc đời
Đêm của cuộc đời em

Nên đừng ra đi, anh không bao giờ biết
Có lẻ cả cuộc đời anh sắp sửa thay đổi
Nên hãy chờ cho đến khi nó đi
Không gì làm nên mãi mãi
Có ai biết hay không

Vì đây là một chút khỏang khắc
Chỉ có cho mượn và...
Đôi lúc anh không nhận ra cho đến khi nó lướt qua anh
Và khi tất cả chấm dứt
Thì em muốn anh
Biết rằng em đã cùng với anh khi em có buổi tối của cuộc đời
Đêm của cuộc đời em

Có lẽ tòan bộ điều này đến từ số mệnh
Tử mỗi lựa chọn mà chúng ta nghĩ mình làm
Hãy để chúng ta ở ngay đây hôm nay, nên làm ơn hãy ở lại

 
×
Quay lại
Top