[Lyrics] Time - Backstreet Boys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Time

I know that I, I can't believe
Just what the past has brought me
To the man I wanna be
I know that we have had some times
That we can't forget the struggle
Cause we have so far to go

I know we've changed but
Change can be so good
So let's not forget why
It's understood that

chorus:
Time, look where we are and what we've been through
Time, sharing our dreams
Time, goes on and on everyday, baby
Time is what it is
Come what may(come what may)

I remember when, mom used to say
That things are getting better
And you'll soon be on your way
Remeber those days
When we would sing at the drop of a dime (Oooh)
Way back when nothing mattered (Mmm, mm, mm)

I know we've changed, but
Change can be so good
Oh so let's not forget why it's understood that

chorus:
Time, look where we are and what we've been through
(look where we are)
Time, sharing our dreams (dreams, dreams, dreams, oh yeah)
Time, (goes on and on) goes on and on everyday (everyday)
Time is what it is (Oh)
Come what may(come what may)

bridge:
So here we are(here we are)
And we'll always stay together
And through it all you know we owe it all to you, you, you , you
Time goes on and on

chorus:
Time (Time), look where we are and what we've been through
Time, sharing our dreams
Time, (goes on and on) goes on and on everyday (everyday)
Time is what it is(Time is what is it)

Time (Time), look where we are and what we've been through
Time (Time), sharing our dreams (sharing our dreams)
Time, (goes on and on) goes on and on everyday
Time is what it is, Come what may

Time, goes on and on everyday, Time is what it is
Come what may
Come what may
Thời gian

Anh biết là anh, anh không thể tin được
Quá khứ đã mang đến cho anh điều gì
Thành người đàn ông mà anh muốn
Anh biết là chúng ta có những lúc
Mà chúng ta không thể quên đi khó khăn
Vì chúng ta còn phải vượt qua nhiều điều nữa

Anh biết chúng ta đã thay đổi nhưng
Thay đổi có thể rất tốt
Vậy thì hãy quên tại sao
Nó được hiểu như thế

Thời gian, hãy nhìn xem chúng ta ở đâu và chúng ta đã trải qua những gì
Thời gian, chia sẻ những giấc mơ của chúng ta
Thời gian, trôi vùn vụt qua mỗi ngày
Thời gian là chính nó
Điều gì có thể đến (điều gì cũng có thể đến)

Anh nhớ mẹ thường nói
Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi
Và con sẽ sớm thành công
Nhớ lại những ngày đó
Khi chúng ta có thể hát dù chỉ được một xu
Trở về mà không có điều gì đáng bận tâm

Anh biết chúng ta đã thay đổi nhưng
Thay đổi có thể rất tốt
Vậy thì hãy quên tại sao
Nó được hiểu như thế

Thời gian, hãy nhìn xem chúng ta ở đâu và chúng ta đã trải qua những gì
Thời gian, chia sẻ những giấc mơ của chúng ta
Thời gian, trôi vùn vụt qua mỗi ngày
Thời gian là chính nó
Điều gì có thể đến (điều gì cũng có thể đến)

Vì thế chúng ta ở đây
Và chúng ta luôn bên nhau
Và qua tất cả mọi chuyện, em biết là chúng ta nợ khán giả biết chừng nào
Thời gian cứ trôi

Thời gian, hãy nhìn xem chúng ta ở đâu và chúng ta đã trải qua những gì
Thời gian, chia sẻ những giấc mơ của chúng ta
Thời gian, trôi vùn vụt qua mỗi ngày
Thời gian là chính nó
Điều gì có thể đến (điều gì cũng có thể đến)
[x2]
Điều gì cũng có thể xảy ra [x2]

 

×
Quay lại
Top