[Lyrics] Friends In Time - Ronan Keating

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️You've always been here with me
And in your eyes, baby I can see
It's my reflection
Doubles the truth
And what it tells me is that I belong to you

And when we pass each other once again
Then I will recognise my true friend

And we are two friends lost in time
When your eyes are passing mine
I see we've been through so much in our lives
We are two friends so in love
THROUGH time we've been together, oh baby,
We're true friends in time.

My little sister, where did you go?
And what is in your face that shows?

A story BURRIED deep and strong
But that's a secret
One that we kept for so long.

To say our love would be a lie
But what other word doesn't die
We are two friends lost in time
When your eyes are passing mine
I feel we've been through so much in our lives.

We are two friends so in love
THROUGH time we've been together, oh darling,
We're true friends in time.

So come on…

We are two friends lost in time
When your eyes are passing mine
I feel we've been through so much in our lives.
We are two friends so in love

Through the time we've been together, oh darling,
We're true friends in time.

I'm gonna fly
Deep canyons beneath me
Darling, I'll be flying to you
So you don't have to cry
I won't let it beat me
'Cos, darling, I'm in love with you.
Em luôn luôn ở đây với anh
Và trong đôi mắt của em, em yêu anh có thể thấy
Đó là hình ảnh của anh
Nắm lấy sự thật
Và những gì nó bảo anh là anh thuộc về em

Và khi ta vượt ngưỡng tình bạn lần nữa
Vậy anh sẽ xác nhận người bạn chân thật của mình

Và chúng ta là hai đứa bạn lạc thời gian
Khi đôi mắt em nhìn vào mắt anh
Anh thấy ta đã vượt qua nhiều điều trong cuộc sống
Chúng ta là đôi bạn yêu nhau
Vượt thời gian ta vẫn ở bên nhau, ôi em yêu
Ta là những người bạn thật sự đúng lúc

Em gái bé nhỏ của anh, em đã đi đâu?
Và gương mặt em có ý gì?

Một câu truyện chôn sâu và chắc
Nhưng đó là một bí mật
Thứ mà ta vẫn giữ bấy lâu

Nói rằng tình yêu chúng ra là dối trá
Nhưng những từ khác không bị mất đi
Chúng ta là hai đứa bạn lạc thời gian
Khi đôi mắt em nhìn vào mắt anh
Anh thấy ta đã vượt qua nhiều điều trong cuộc sống

Chúng ta là đôi bạn yêu nhau
Vượt hời gian ta vẫn ở bên nhau, ôi người yêu dấu
Ta là những người bạn thật sự đúng lúc

Vậy tới đây nào

Chúng ta là hai đứa bạn lạc thời gian
Khi đôi mắt em nhìn vào mắt anh
Anh thấy ta đã vượt qua nhiều điều trong cuộc sống
Chúng ta là đôi bạn yêu nhau

Vượt hời gian ta vẫn ở bên nhau, ôi người yêu dấu
Ta là những người bạn thật sự đúng lúc

Anh sẽ phải bay lên mất
Vực thắm ở bên dưới
Bạn yêu dấu, tôi sẽ bay cùng bạn
Nên em đừng có khóc
Anh sẽ không bị đánh gục
Vì người yêu dấu, anh yêu em


 

×
Quay lại
Top