[Lyrics] Our Time Is Here - Demi Lovato

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532








We'll start it again
Out to the end of the day
It keeps getting better
Don't be afraid
we'll do it together

Come on
come on
You know
It's your time to move
It's my time move
Come on
Come on
Let go
Leave it all behind
Your past and mind

Gone are the days of summer
We couldn't change it if we tried
Why would we want to
Let's go where we got to
Our paths will cross again in time
It's never the same tomorrow
And tomorrow's never clear
So come on
come on
You know
Our time
Our time is here

We know but we're not certain
How can we be
How can we see what's ahead
The road keeps on turning
And all we can do is travel each day to the next

Come on
come on
You know
It's your time to move
It's my time move
Come on
Come on
Let go
Leave it all behind
Your past and mind

Gone are the days of Summer
We couldn't change it if we tried
Why would we want to
Let's go where we got to
Our paths will cross again in time
It's never the same tomorrow
And tomorrow's never clear
So come on
come on
You know
Our time
Our time is here

Yeah! Yeah!
Come on
Come on
Come on
Our time is here

Gone are the days of summer
We couldn't change it if we tried
So come on
Come on
Come on

Come on
Come on
Come on

So come on
come on
You know
Our time
Our time is here
Chúng ta sẽ bắt đầu lại
Thoát khỏi kết thúc của ngày
Nó vẫn tốt đẹp
Đừng sợ
Chúng ta sẽ làm cùng nhau


Cố lên
Cố lên
Bạn biết mà
Đây là thời gian để bạn di chuyển
Đây là thời gian để tôi di chuyển
Cố lên
Cố lên
Đi nào
Bỏ lại tất cả ở đằng sau
Quá khứ của bạn và của tôi

Những ngày hè của chúng ta qua đi
Chúng ta không thể thay đổi nó nếu chúng ta mệt mỏi
Sao chúng ta lại mong muốn
Cùng đi đến nơi nào chúng ta có thể đi
Hướng đi của chúng ta sẽ lại trái ngược nhau một lúc nào đó
Nó không thể khác được trong ngày mai
Và ngày mai sẽ không bao giờ tươi sáng
Vậy nên hãy cố lên
Cố lên
Bạn biết mà
Thời gian của chúng ta
Đây là thời gian của chúng ta

Chúng ta biết nhưng chúng ta không chắc chắn
Chúng ta có thể như thế nào
Làm cách nào chúng ta có thể thấy tương lai
Con đường luôn luôn thay đổi
Và tất cả những gì chúng ta có thể làm là đi qua những ngày đó

Cố lên
Cố lên
Bạn biết đấy
Đây là thời gian để bạn di chuyển
Đây là thời gian để tôi di chuyển
Cố lên
Cố lên
Đi nào
Bỏ lại tất cả ở đằng sau
Quá khứ của bạn và của tôi

Những ngày hè của chúng ta qua đi
Chúng ta không thể thay đổi nó nếu chúng ta mệt mỏi
Sao chúng ta lại mong muốn
Cùng đi đến nơi nào chúng ta có thể đi
Hướng đi của chúng ta sẽ lại trái ngược nhau một lúc nào đó
Nó không thể khác được trong ngày mai
Và ngày mai sẽ không bao giờ tươi sáng
Vậy nên hãy cố lên
Cố lên
Bạn biết mà
Thời gian của chúng ta
Đây là thời gian của chúng ta

Yeah!Yeah!
Cố lên
Cố lên
Cố lên
Đây là thời gian của chúng ta

Những ngày hè của chúng ta qua đi
Chúng ta không thể thay đổi nó nếu chúng ta mệt mỏi
Vậy nên hãy cố lên
Cố lên
Cố lên

Cố lên
Cố lên
Cố lên

Vậy nên hãy cố lên
Cố lên
Bạn biết mà
Thời gian của chúng ta
Đây là thời gian của chúng ta


 
×
Top Bottom