[Lyrics] The Rain - Samira

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


The Rain

I saw you (and her) walking in the rain
(I saw you walking , I saw you walking)
(I saw you walking , I saw you walking)

A rain crashes against my window pane
Jumped into my car , didn't drive too far
For the moment I knew I will never be the same

I saw you (and her) walking in the rain
(I saw you walking , I saw you walking)
You were holding hands and I will never be the same
Now here you are begging to me
To give a love another try

Boy I love you , well I always will
Hi baby . How was your day today ?
But darling right now I got to say good bye

I love you honey , I want you babe .
You missed me ? Well , I missed you too ... I missed you so much .
Hey come here with me .
Then I followed you today.
What ? You followed me ?
Yeah , that's right . I saw you with that girl .
What girl ?
Walking on the street , kissing her , holding her hand . And now you come back to me . No baby , get your butt out of here . I can see you no more .
Alo ! Alo !!
tôi thấy anh và người con gái ấy tay trong tay đi dưới mưa
Anh nắm tay cô ấy và tôi biết rằng mình chẳng còn là gì của anh nữa rồi

thao thức và cố vỗ về giấc ngủ

những hạt mưa tuôn rơi xối xả trên trước ô cưa kính

bước vào xe, tôi đã không thể lái nhanh xa được
lúc này tôi chơt nhận ra rằng mình chẳng la gì của anh nữa rui

giờ đây anh có van xin tôi
cho anh thêm 1 cơ hôi nữa

anh ơi, em vẫn iu anh thật lòng, suốt đời vẫn thế
Nhưng người yêu của tôi ơi, giờ đây tôi fải nói lời chia tay mà thôi

Chào anh, hôm nay anh thế nào?
Anh yêu em nhiều lắm, bé cưng
Anh nhớ em àh? em cũng nhớ anh đấy, nhớ anh rất nhiều

Đến đây với anh đi
Hôm nay em đã đi theo anh
Cái gì? em đi theo anh à?
Uh, và em thấy anh với cô ấy
ai cơ?
Tay trong tay dưới mưa, hôn nhau, nắm tay nhau, rồi bây giờ, anh lại trở về với em hả? hem có đâu nha cưng, biến khỏi đây đi, tôi ko muốn gặp anh nữa


 
×
Top Bottom