[Lyrics] I Saw You Dancing - Yaki-Da

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I saw you dancing;
And I'll never be the same again, for sure;
I saw you dancing;
Say Yaki-Da, my love.
I saw you dancing,
And I'll never be the same again, for sure;
I saw you dancing;
Say Yaki-Da.

I'm waiting for a chance,
To get to know you;
To ask for a dance,
Just look into my eyes,
And I'll take you to paradise.

I saw you dancing,
And I'll never be the same again, for sure;
I saw you dancing;
Say Yaki-Da, my love.
I saw you dancing,
And I'll never be the same again, for sure;
I saw you dancing;
Say Yaki-Da.

I'm falling, I'm falling;
'Cause life is not easy for me.

Please, touch me like you do;
To have you near me,
To go where you go;
Why waste a lot of time?
My love is not a secret crime.

I saw you dancing,

I saw you dancing,
And I'll never be the same again, for sure;
I saw you dancing;
Say Yaki-Da.

I'm falling to pieces;
Who do you think you are?
Maybe, I've gone too far;
Maybe, I'm in love with you;
Don't hurt me or treat me bad,
'Cause I will fight for what is mine;
Say Yaki-Da...

'Cause life is meant for living.

I saw you dancing...
Em nhìn thấy anh khiêu vũ
Và em chắc chắn sẽ không như thế một lần nữa
Em nhìn thấy anh khiêu vũ
Hãy nói Yaki-Da tình yêu của em
Em nhìn thấy anh khiêu vũ
Và em chắc chắn sẽ không như thế một lần nữa
Em nhìn thấy anh khiêu vũ
Hãy nói Yaki-Da .

Em đang mong đợi một cơ hội
Để anh biết em
Để được mời anh khiêu vũ
Chỉ cần nhìn vào mắt em
Và em sẽ đưa anh đến thiên đường

Em nhìn thấy anh khiêu vũ
Và em chắc chắn sẽ không như thế một lần nữa
Em nhìn thấy anh khiêu vũ
Nói với Yaki-Da tình yêu của em
Em nhìn thấy anh khiêu vũ
Và em chắc chắn sẽ không như thế một lần nữa
Em nhìn thấy anh khiêu vũ
Hãy nói Yaki-Da .

Em đang rơi xuống, rơi xuống
Bởi vì cuộc sống không dễ dàng với em

Làm ơn hãy nắm lấy em như anh làm
Hãy để em gần bên anh
Được đến những nơi anh đến
Tại sao lai lãng phí nhiều thời gian như vậy
Tình yêu của em không phải là một tội lỗi bí mật

Em nhìn thấy anh khiêu vũ
Và em chắc chắn sẽ không như thế một lần nữa
Em nhìn thấy anh khiêu vũ
Hãy nói Yaki-Da tình yêu của em
Em nhìn thấy anh khiêu vũ
Và em chắc chắn sẽ không như thế một lần nữa
Em nhìn thấy anh khiêu vũ
Hãy nói Yaki-Da .

Em chìm đắm nỗi buồn
Anh nghĩ anh là ai
Có lẽ em đã đi quá xa
Có lẽ em đã yêu anh
Đừng làm em đau hay đối xử tệ với em
Bởi vì em sẽ đấu tranh cho những gì là của em
Hãy nói Yaki-Da .

Bởi vì cuộc sống này đáng sống
 
×
Quay lại
Top