[Lyrics] Walking Away - Craig David

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Walking Away

I'm walking away, from the troubles in my life
I'm walking away, oh to find a better day
I'm walking away, from the troubles in my life
I'm walking away, oh to find a better day
I'm walking away
Sometimes some people get me wrong, when it's something
I've said or done
Sometimes you feel there is no fun, that's why you turn and run
But now I truly realise, some people don't wanna compromise
Well, I saw them with my own eyes spreading those lies, and
Well I don't wanna live my life, too many sleepless nights
Not mentioning the fights, I'm sorry to say lady

I'm walking away, from the troubles in my life
I'm walking away, oh to find a better day
I'm walking away, from the troubles in my life
I'm walking away, oh to find a better day
I'm walking away

Well, I'm so tired baby
Things you say, you're driving me away
Whispers in the powder room baby, don't listen to the games they play
Girl I thought you'd realize, I'm not like them other guys
Cos I saw them with my own eyes, you should've been more wise and
Well I don't wanna live my life, too many sleepless nights
Not mentioning the fights, I'm sorry to say lady

I'm walking away, from the troubles in my life
I'm walking away, oh to find a better day
I'm walking away, from the troubles in my life
I'm walking away, oh to find a better day
I'm walking away
Bước đi thật xa

Tôi đang bước đi xa khỏi những rắc rối trong cuộc sống
Tôi đang bước đi xa để tìm một ngày tốt đẹp hơn
Tôi đang bước đi xa khỏi nhưng rắc rối trong cuộc sống
Tôi đang bước đi xa để tìm một ngày tốt đẹp hơn
Tôi đang bước đi xa

Có đôi khi ai đó làm tôi sai lầm mỗi khi
Tôi nói hay làm điều gì đó
Có đôi khi bạn thấy chẳng có gì vui vẻ, vì vậy bạn quay lưng bỏ chạy
Nhưng giờ đây tôi thật sự hiểu ra, có ai đó không muốn chung sống
Tôi đã nhìn thấy họ với đôi mắt mở vạch tung những lời dối trá và ...
Tôi không muốn sống cuộc đời tôi, có quá nhiều những đêm không ngủ
Đừng nói về đấu tranh thêm nữa, tôi xin lỗi vì phải nói như vậy em yêu

Tôi đang bước đi xa khỏi những rắc rối trong cuộc sống
Tôi đang bước đi xa để tìm một ngày tốt đẹp hơn
Tôi đang bước đi xa khỏi nhưng rắc rối trong cuộc sống
Tôi đang bước đi xa để tìm một ngày tốt đẹp hơn
Tôi đang bước đi xa

Ôi, em yêu, anh mỏi mệt lắm rồi
Những điều em nói đang đưa anh đi rất xa
Hãy thì thầm trong căn phòng đầy phấn, đừng lắng nghe trò chơi của người đời
Anh nghĩ rằng em đã hiểu ra, anh không giống như những người con trai khác
Vì anh đã nhìn họ với đôi mắt của anh, em lẽ ra phải khôn ngoan hơn nữa và ...
Anh không muốn sống cuộc đời anh, có quá nhiều những đêm không ngủ
Đừng nói về đấu tranh thêm nữa, anh xin lỗi vì phải nói như vậy em yêu

Tôi đang bước đi xa khỏi những rắc rối trong cuộc sống
Tôi đang bước đi xa để tìm một ngày tốt đẹp hơn
Tôi đang bước đi xa khỏi nhưng rắc rối trong cuộc sống
Tôi đang bước đi xa để tìm một ngày tốt đẹp hơn
Tôi đang bước đi xa

 

×
Quay lại
Top