[Lyrics] Little Black Sandals - Sia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

I'm being dragged down, down by the hand
The hand of a golden giant man
He's crushing my knuckles
Splitting my skin, he says he'll let go
If only I'd ask it of him

He says
Girl, it's your call

You wanna fly
You wanna fall
So I shout
I wanna get away from you
As fast as I can
I tell my feet to move it
I hope they have a plan

These little black sandals

Are walking me away
These little black sandals
Are heading the right way

These little black sandals
Are walking me away
These little black sandals
Saved my life today

So now I'm free

Free
From the big bad giant
Who was stalking me
Thank you feet, for guiding me
I'm glad somehow I got brains down there, at least

These little black sandals
Are walking me away
These little black sandals

Are heading the right way

These little black sandals
Are walking me away
These little black sandals
Saved my life today

Sometimes I'm tempted
Sometimes I am
I would be lying if I said I didn't miss that giant man

He was the line between pleasure and pain
But me and the feet have some years to reclaim

These little black sandals
Are walking me away
These little black sandals
Are heading the right way

These little black sandals
Are walking me away

These little black sandals
Saved my life today
Tôi đang bị trì kéo bởi bàn tay
Bàn tay của gã khổng lồ giàu có
Hắn ta đang nghiến nát những khớp ngón của tôi
Xé toạt da tôi, hắn ta bảo sẽ tha cho tôi
Nếu như tôi đòi hỏi hắn


Hắn ta bảo
Cưng à, do cưng quyết định thôi
Cưng muốn bay
Hay cưng muốn ngã
Thế nên tôi hét lên
Ta muốn thoát khỏi ngươi
Càng nhanh càng tốt
Tôi bảo đôi bàn chân tôi bước đi
Tôi hi vọng chúng biết hướng bước đi


Những đôi dép đen nhỏ nhắn này
Đang đưa tôi đi
Những đôi dép đen nhỏ nhắn này
Đang đi đúng hướng

Những đôi dép đen nhỏ nhắn này
Đang đưa tôi đi
Những đôi dép đen nhỏ nhắn này
Hôm nay đã cứu vớt đời tôi


Và thế là giờ tôi đã tự do
Tự do
Khỏi tên khổng lồ tồi tệ
Người đã đeo bám tôi
Cảm ơn đôi bàn chân vì đã định hướng cho ta nhé
Tôi mừng là dù sao thì ít ra chân tôi cũng có não

[Điệp khúc]


Đôi khi tôi bị cám dỗ
Đôi khi tôi bị cám dỗ
Nếu nói tôi không nhớ gã khổng lồ đó thì là nói dối
Hắn ta là sợi dây kết nối kh.oái lạc và đau khổ
Nhưng tôi và đôi bàn chân tôi có vài năm để giác ngộ

[Điệp khúc]

 
×
Quay lại
Top