[Lyrics] The Middle - Demi Lovato

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The Middle
I knew where I was going when you left the room
You're the kinda guy that makes me want to
Follow through to you
I've been trying to leave you for the longest time
The second that I saw you I just knew I found my right guy

I like it [x6]
I wanna crash
I wanna fall
I wanna be somewhere in the middle.
Somewhere in the middle
Something
It's better than nothing
I just need a little
I just need a little cuz I
Don't wanna be nowhere
But somethings makin' me go there
Somewhere in the middle with you

I like it [x6]

Losing my direction,
That's the way it should be
Feeling a connection
When you're standing next to me
I wanna be rolling
I just wanna be rolling with you.

All of the things you say
I like it
Taking me far away
I like it

I wanna crash
I wanna fall
I wanna be somewhere in the middle.
Somewhere in the middle
Something
It's better than nothing
I just need a little
I just need a little cuz I
Don't wanna be nowhere
But somethings makin' me go there
Somewhere in the middle with you

Baby you take me
You wanna take me from this crazy ??
Babyyyy
Cuz I just need a little
I just need a little
Somewhere in the middle with you

CRASH
I wanna fall
I wanna be somewhere in the middle.
Somewhere in the middle
Something
It's better than nothing
I just need a little
I just need a little cuz I
Don't wanna be nowhere
But somethings making me go there
Somewhere in the middle with you

CRASH
FALL
I like it I like it
Somewhere in the middle with you
Em đã biết em đang ở đâu khi anh rời xa em trong căn phòng ấy
Anh là chàng trai mà em muốn
Theo đuổi đến cùng
Em đã cố gắng để rời xa anh trong thời gian lâu nhất
Giây phúc em nhìn thấy anh, em đã biết em tìm đúng chàng trai của mình

Em thích điều đó[x6]
Em muốn phá tan
Em muốn rơi xuống
Em muốn được đứng lưng chừng ở đâu đó
Lưng chừng ở đâu đó
Một vài thứ
Tốt hơn là không có gì
Em chỉ cần một ít
Em chỉ cần một ít vì em
Không muốn ở một nơi vô định
Nhưng một vài thứ làm em đi đến đó
Đứng với anh ở lưng chừng đâu đó

Em thích điều đó[x6]

Đánh mất phương hướng
Nó nên là như vậy
Cảm thấy một kết nối
Khi anh đứng trước mặt em
Em muốn lăn
Em chỉ muốn lăn mình cùng anh thôi

Tất cả mọi thứ anh nói
Em đều thích
Đưa em đến nơi xa xăm
Em thích thế

Em muốn phá tan
Em muốn rơi xuống
Em muốn được đứng lưng chừng ở đâu đó
Lưng chừng ở đâu đó
Một vài thứ
Vẫn cứ tốt hơn là không có gì
Em chỉ cần một ít
Em chỉ cần một ít vì em
Không muốn ở một nơi vô định
Nhưng một vài thứ làm em đi đến đó
Đứng với anh ở lưng chừng đâu đó

Baby anh mang em đi
Anh muốn mang em ra khỏi nơi quái quỉ này sao?
Babyyyy
Chỉ vì em cần một ít
Chỉ cần một ít
Đứng với anh ở lưng chừng đâu đó

PHÁ TAN
Em muốn rơi xuống
Em muốn được đứng lưng chừng ở đâu đó
Lưng chừng ở đâu đó
Một vài thứ
Vẫn cứ tốt hơn là không có gì
Em chỉ cần một ít
Em chỉ cần một ít vì em
Không là nơi nào cả
Không muốn ở một nơi vô định
Nhưng một vài thứ làm em đi đến đó
Đứng với anh ở lưng chừng đâu đó

PHÁ TAN
RƠI XUỐNG
Em thích nó, em thích điều đó
Đứng với anh ở lưng chừng đâu đó

 
×
Quay lại
Top