[Lyrics] Middle Of The Night - SMiLE.dk

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️In the middle of the night (3x)

You lied and deceived me
In many, many different ways
I tried to believe in
Everything you did or said
So now when you're calling
Don't try to make a fool of me again

In the middle of the night!

In the middle of the night
I'm never gonna be, I'm sorry
Cause I've heard it all before
In the middle of the night
Never ever gonna feel a worry
In the middle of the night

You wanted my forgiveness

But I don't wanna hear it now
To give and to take is
Whatcha have to learn about
So now when you're callin
Don't try to make a fool of me again
In the middle of the night!

In the middle of the night
I'm never gonna be, I'm sorry

Cause I've heard it all before
In the middle of the night
Never ever gonna feel a worry
In the middle of the night

In the middle of the night

Cause I've heard it all before
In the middle of the night


In the middle of the night!

In the middle of the night (night)
Cause I've heard it all before
In the middle of the night (night)
Cause I've heard it all before
In the middle of the night
(Oh baby!)

In the middle of the night

I'm never gonna be, I'm sorry (Uh-huh!)
Cause I've heard it all before
In the middle of the night
Never ever gonna feel a worry (Uh-huh!)
In the middle of the night (Oh, baby!)

In the middle of the night
I'm never gonna be, I'm sorry (Oh, yeah!)
Cause I've heard it all before (Uh-huh!)

In the middle of the night
Never ever gonna feel a worry (Oh, yeah!)
In the middle of the night
Vào giữa đêm (3x)

Anh đã nói dối và lừa gạt em
Bằng nhiều, nhiều cách khác nhau
Em đã cố gắng để tin tưởng

Tất cả những lời anh làm hoặc nói
Vậy mà, giờ đây khi anh lại gọi điện thoại
Đừng cố gắng biến em thành một kẻ ngốc một lần nữa
Vào nửa đêm!

Vào nửa đêm
Em không bao giờ như vậy được, em rất tiếc
Vì em đã nghe đươc hết cả rồi
Vào nửa đêm

Sẽ chẳng cảm thấy lo lắng nữa
Vào nửa đêm

Anh muốn đươc em tha thứ
Nhưng giờ đây em không muốn nghe điều đó nữa
Cho đi và nhận lại
Là điều anh phải học
Vậy nên, giờ khi anh lại gọi điện thoại
Đừng cố gắng biến em thành một kẻ ngốc lần nữa

Vào nửa đêm!

Vào nửa đêm
Em không bao giờ như vậy được, em rất tiếc
Vì em đã nghe đươc hết cả rồi
Vào nửa đêm
Sẽ chẳng cảm thấy lo lắng nữa
Vào nửa đêm

Vào nửa đêm


Đừng cố gắng biến em thành một kẻ ngốc một lần nữa
Vào nửa đêm!

Vào nửa đêm!

Vào nửa đêm! (đêm)
Đừng cố gắng biến em thành một kẻ ngốc một lần nữa
Vào nửa đêm! (đêm)
Đừng cố gắng biến em thành một kẻ ngốc một lần nữa

Vào nửa đêm! (đêm)
(Oh anh yêu)

Vào nửa đêm
Em không bao giờ như vậy được, em rất tiếc (Uh-huh!)
Vì em đã nghe đươc hết cả rồi
Vào nửa đêm
Sẽ chẳng cảm thấy lo lắng nữa (Uh-huh!)
Vào nửa đêm (Oh~ anh yêu)


Vào nửa đêm
Em không bao giờ như vậy được, em rất tiếc (Oh, yeah!)
Vì em đã nghe đươc hết cả rồi (Uh-huh!)
Vào nửa đêm
Sẽ chẳng cảm thấy lo lắng nữa (Oh, yeah!)
Vào nửa đêm

 
×
Quay lại
Top