[Lyrics] River Of Dreams - Billy Joel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
<object classid="clsid: D[3540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" id="https://www.nhaccuatui.com/m/3oZGZLNYT9[/FLASH]In the middle of the night
I go walking in my sleep
From the mountains of faith
To a river so deep
I must be looking for something
Something sacred I lost
But the river is wide
And it's too hard to cross


And even though I know the river is wide
I walk down every evening and I stand on the shore
And try to cross to the opposite side
So I can finally find out what I've been looking for

In the middle of the night
I go walking in my sleep
Through the valley of fear
To a river so deep

And I've been searching for something
Taken out of my soul
Something I would never lose
Something somebody stole

I don't know why I go walking at night
But now I'm tired and I don't want to walk anymore
I hope it doesn't take the rest of my life
Until I find what it is that I've been looking for


In the middle of the night
I go walking in my sleep
Through the jungle of doubt
To a river so deep
I know I'm searching for something
Something so undefined
That it can only be seen
By the eyes of the blind


In the middle of the night

I'm not sure about a life after this
God knows I've never been a spiritual man
Baptized by the fire, I wade into the river
That runs to the promised land

In the middle of the night
I go walking in my sleep

Through the desert of truth
To the river so deep

We all end in the ocean
We all start in the streams
We're all carried along
By the river of dreams

In the middle of the night
Vào lúc nửa đêm,

Tôi đi dạo trong giấc ngủ của mình,
Từ những ngọn núi của đức tin,
Tới một dòng sông sâu thẳm.
Tôi hẳn đang kiếm tìm điều gì đó,
Điều gì đó thiêng liêng tôi đã mất,
Nhưng con sông rộng lớn
Và thật quá khó để vượt qua.

Và dù tôi biết con sông là rộng lớn,

Tôi đi dạo mỗi tối và tôi đứng trên bờ dòng sông
Và cố gắng vượt sang bờ đối diện,
Nhờ đó tôi cuối cùng có thể thấy điều tôi đã kiếm tìm.

Vào lúc nửa đêm,
Tôi đi dạo trong giấc ngủ của mình,
Xuyên qua thung lũng của sợ hãi,
Tới một dòng sông sâu thẳm.
Và tôi đã đang tìm kiếm điều gì đó

Đã bị lấy đi khỏi tâm hồn tôi,
Điều gì đó tôi không bao giờ muốn để mất,
Điều gì đó ai đấy đã đánh cắp đi.

Tôi không biết vì sao tôi đi dạo trong đêm,
Nhưng bây giờ tôi mệt mỏi và tôi không muốn dạo bước chút nào,
Tôi hi vọng không mất nốt phần còn lại của đời tôi
Cho đến khi tôi thấy chính cái điều tôi đã đang tìm kiếm.

Vào lúc nửa đêm,

Tôi đi dạo trong giấc ngủ của mình,
Xuyên qua khu rừng của ngờ vực,
Tới một dòng sông sâu thẳm.
Tôi biết tôi đang tìm kiếm điều gì đó,
Điều gì đó quá mơ hồ
Đến nỗi nó có thể chỉ được thấy
Bởi đôi mắt của người mù.

Vào lúc nửa đêm.


Tôi không chắc có một cuộc đời phía sau cái đấy,
Chúa biết rằng tôi đã chưa bao giờ là một người mộ đạo,
Bị rửa tội bằng ngọn lửa, tôi lội vào trong dòng sông
Mà chảy tới miền đất hứa.

Vào lúc nửa đêm,
Tôi đi dạo trong giấc ngủ của mình,
Xuyên qua sa mạc của sự thật,
Tới một dòng sông sâu thẳm.


Tất cả chúng ta kết thúc trong đại dương,
Tất cả chúng ta khởi đầu trong những dòng suối,
Tất cả chúng ta được mang đi,
Bởi dòng sông của những giấc mơ.

Vào lúc nửa đêm.

 
×
Quay lại
Top