[Lyrics] On The Line - Demi lovato

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

On The Line

I didn\'t wanna say I\'m sorry
For breaking us apart
* I didn\'t wanna say It was my fault
* Even though I knew it was

I didn\'t wanna call you back
\'Cause I knew that I was wrong
Yeah, I knew I was wrong

One in the same
Never to change
Our love was beautiful
We got it all
Destined to fall
Our love was tragical
* Wanted to call
No need to fight
* You know I wouldn\'t lie
But tonight
We\'ll leave it on the line

Listen baby,

* Never would\'ve said forever
* If we knew it ends so fast
Why did you say I love you
If you knew that it wouldn\'t last?

* Baby, I just can\'t hear what you\'re saying
The line is breaking up
Or is that just us?
Or is that just us?
One in the same
Never to change
Our love was beautiful
We got it all
Destined to fall
Our love was tragical
* Wanted to call
No need to fight
* You know I wouldn\'t lie
But tonight
We\'ll leave it on the line

* I try to call again, I get your mailbox
* Like a letter left unread
Apologies are often open ended
But this was better left unsaid

One in the same
Never to change
Our love was beautiful
We got it all
Destined to fall
Our love was tragical
* Wanted to call
No need to fight
* You know I wouldn\'t lie
But tonight
We\'ll leave it on the line

We\'ll leave it on the line
Yeah, oh yeah
We\'ll leave it on the line, tonight
Trên điện thoại

Em không muốn nói lời xin lỗi
Cho việc khiến chúng ta chia xa
*Anh không muốn nói rằng đó là lỗi của anh
Dù rằng anh biết là lỗi đấy

Em không muốn gọi anh quay lại
vì em biết em sai rồi
Yeah, em đã biết em đã sai rồi

Một lần tương tự
sẽ không bao giờ thay đổi
tình yêu đôi ta đã tuyệt vời
Chúng ta có tất cả
đã định trước để rơi mất
Chuyện tình ta là bi kịch
* Đã muốn để gọi cho anh
Không cần phải gắng sức như thế
* Em biết rằng anh không nói dối
Nhưng đêm nay
Chúng ta bỏ quên lại trên điện thoại

Nghe này anh ơi,

* không bao giờ nói được rằng mãi mãi
* nếu chúng ta biết rằng kết thúc đến quá nhanh
Tại sao anh lại không nói yêu em
Nếu em biết rằng điều đó không là cuối cùng?

* Em yêu, anh không nghe thấy những điều anh nói
đường dây ngắt rồi
Hay chỉ là mỗi chúng ta?
có phải chúng ta không?

Một lần tương tự
không bao giờ thay đổi được
tình yêu đôi ta đã tuyệt vời
Chúng ta có tất cả
đã định trước để rơi mất
Chuyện tình ta là bi kịch
* Đã muốn để gọi cho em
Không cần phải gắng sức như thế
* Em biết rằng anh không nói dối
Nhưng đêm nay
Chúng ta bỏ quên lại trên điện thoại

* Anh cố gắng gọi lại lần nữa, anh có hộp thư của em
* như là bức thư để lại chưa được đọc
Những lời xin lỗi thường mở ra một kết thúc
nhưng điều đó tốt hơn là bỏ đi mà không nói

Một lần tương tự
không bao giờ thay đổi được
tình yêu đôi ta đã tuyệt vời
Chúng ta có tất cả
đã định trước để rơi mất
Chuyện tình ta là bi kịch
* Đã muốn để gọi cho em
Không cần phải gắng sức như thế
* Anh biết rằng em không nói dối
Nhưng đêm nay
Chúng ta bỏ quên lại trên điện thoại

Chúng ta sẽ bỏ lại trên điện thoại
Yeah, oh yeah
chúng ta sẽ bỏ lại trên điện thoại vào tối nay

 
×
Quay lại
Top