[Lyrics] On The Edge - Tokio Hotel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
On the edge
Its getting light outside
She is still there but no one cares
They sang her Happy Birthday yesterday without her
Do you want to see yourself flying through the night?
This gift is what you need
You're gonna be alright
Eyes close and fall

Her first time on the edge
The scars will stay forever
Side to side with death
A moment that feels better
Darkness and light are blinding her sight
She's not coming back

Its getting light outside
She cannot sleep 'cause time stands still
Someone's hand is touching her, she has no will
Each time when it hurts, she just feels so alone
She doesn't care at all
Her memories are long gone
Eyes close and fall

And closer to the edge
The scars will stay forever
Side to side with death
This time feels even better
Darkness and light are blinding her sight
She's not coming back

She shuts the door
She longs for more and more
And more
She shuts the door
She longs for more and more
And more
Just once more

Everyone is watching
Her arms are so sore
But she doesn't care anymore

And falling from the edge
The scars will stay forever
Side to side with death
This last time even better
Darkness and light are blinding her sight
She's not coming back

The sky is casting over
Her last wish stays unsaid

Trong nỗi đau
Ánh sáng bên ngoài đã tắt
Nhưng cô ấy vẫn ở đó dù chẳng ai quan tâm
Hôm qua họ hát chuc mừng SN, mà không có cô ấy
Em có có muốn ngắm bản thân bạn bay xuyên qua bóng đêm?
Món quà đó là những gì em cần
Em sẽ lớn thôi
Nhắm mắt lại và nằm xuống

Nỗi đau đầu tiên của cô ấy
Những vết thương sẽ không bao giờ biến mất
Bên cạnh cái chết
Khoảng thời gian đó sẽ cảm thấy tốt hơn
Ánh sáng và bóng tối làm cô ấy mất phương hướng và cô ấy không trở lại

Ánh sáng bên ngoài đã tắt
Cô ấy không thể ngủ và thời gian vẫn đứng yên
Ai đó đang nắm tay cô ấy, cố ấy đã mất ý chí
Mỗi khi vết thương đau, cô ấy lại cảm thấy cô đơn
Cô ấy không quan tâm đến cả
Trí nhớ của cô ấy đã mất dần đi
Nhắm mắt l ại và nằm xuống
Và quên đi nỗi đau

Những vết thương sẽ không bao giờ biến mất
Bên cạnh cái chết
Khoảng thời gian đó sẽ cảm thấy tốt hơn
Ánh sáng và bóng tối làm cô ấy mất phương hướng và cô ấy không trở lại

Cô ấy mong muốn đóng cánh cửa lại
Cô ấy mong muốn mau hơn mau hơn
Và mau hơn
Cô ấy mong muốn đóng cánh cửa lại
Cô ấy mong muốn mau hơn mau hơn
Và mau hơn
Chỉ một lần

Một người đang trông theo
Cánh tay cô ấy quá đau
Nhưng cô ấy không quan tâm tới nữa

Và cô ấy chìm xuống trong nỗi đau
Những vết thương sẽ không bao giờ biến mất
Bên cạnh cái chết
Khoảng thời gian đó sẽ cảm thấy tốt hơn
Ánh sáng và bóng tối làm cô ấy mất phương hướng và cô ấy không trở lại

Bầu trời đang tối dần
Và ước muốn cuối cùng của cô ấy không được chấp nhân 
×
Quay lại
Top