[Lyrics] The Lily of the valley - Hoa Huệ trong trũng - Johnny Cash

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I have found a friend in Jesus, He’s everything to me,
He’s the fairest of ten thousand to my soul;
The Lily of the Valley, in Him alone I see
All I need to cleanse and make me fully whole.
In sorrow He’s my comfort, in trouble He’s my stay;
He tells me every care on Him to roll.
He’s the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star,
He’s the fairest of ten thousand to my soul.

He all my grief has taken, and all my sorrows borne;
In temptation He’s my strong and mighty tow’r;
I have all for Him forsaken, and all my idols torn
From my heart and now He keeps me by His pow’r.
Though all the world forsake me, and Satan tempt me sore,
Through Jesus I shall safely reach the goal.
He’s the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star,
He’s the fairest of ten thousand to my soul.

He will never, never leave me, nor yet forsake me here,
While I live by faith and do His blessed will;
A wall of fire about me, I’ve nothing now to fear,
With His manna He my hungry soul shall fill.
Then sweeping up to glory to see His blessed face,
Where rivers of delight shall ever roll.
He’s the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star,
He’s the fairest of ten thousand to my soul.
Bạn thân tôi ấy Jêsus Christ lo lắng cho tôi trọn đời,
Ngài đẹp xinh, vui tươi thay quán quân trong muôn người,
Thật tôi xem Chúa như Hoa Huệ trong trũng hương thơm nhẹ nhàng,
Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn.
Hồi bi ai Jêsus an ủi lúc bối rối cho bình an,
Bảo rằng "Mọi điều sầu thống nên giao Ta mang."
Thật Jêsus Christ như Hoa Huệ,
Như chính Sao Mai rạng ngời,
Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,
Quán quân muôn người!

Jêsus Christ gánh bi thương tôi, lau ráo bao châu lụy trào,
Là ngọn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào,
Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình,
Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình;
Dầu khi nhân gian khinh chê chán, lắm lúc Sa-tan gạt tôi.
Chỉ nhờ Jêsus đạt đích an ninh vô hồi
Thật Jêsus Christ như Hoa Huệ,
Như chính Sao Mai rạng ngời,
Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,
Quán quân muôn người!

Hồi tôi đây sống bởi đức tin vâng ý Ba Ngôi trọn tình,
Ngài thật không xa tôi không bỏ tôi đi một mình;
Lửa Linh bao phủ xung quanh tôi nên bổn tâm không bồi hồi,
Nhờ Ma-na Chúa ban, hồn đang đói thấy no rồi;
Rồi khi tôi bay lên nơi vinh quí thấy rõ Thiên nhan đẹp xinh.
Chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tua ra muôn hình.
Thật Jêsus Christ như Hoa Huệ,
Như chính Sao Mai rạng ngời,
Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,
Quán quân muôn người!

 
×
Quay lại
Top