[Lyrics] Jesus and Gravity - Dolly Parton

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

I'm to the point where it don't add up
I can't say I've come this far with my guitar on pure dumb luck
That's not to say I know it all
Cause everytime I get too high up on my horse I fall

Cause I've got
Somethin' lifting me up
Somethin' holding me down
Somethin' to give me wings and keep my feet on the ground
I've got all I need
Jesus and gravity

But I'm as bad as anyone
Taking all these blessings in my life for granted one by one
When I start to thinkin' it's all me
Well somethin' comes along and knocks me right back on my knees
And I've got...

Somethin' lifting me up
Somethin' holding me down
Somethin' to give me wings and keep my feet on the ground
I've got all I need, Jesus and gravity

He's my friend
He's my light
He's my wings
He's my flight

I've got somethin' lifting me up
Somethin' holding me down
Somethin' to give me wings and
Somethin' to keep my feet on the ground
I've got all I'm gonna need
I got Jesus, I got Jesus,

I got somethin' lifting me up
Somethin' holding me down
Somethin' to give me wings and keep my feet on the ground
I've got all I'll ever need
Cause I got Jesus and gravity

I got somethin' lifting me up
Somethin' holding me down
Somethin' to give me wings and keep my feet on the ground
I've got all I'll need
Cause I've got Jesus and gravity
Jesus, I've got Jesus, I've got Jesus
He's my everything
He lifts me up
He gives me wings
He gives me hope
And He gives me strength
And that's all I'll ever need

As long as He keeps lifting me up
He is my life
He is my God
He is my wings
He is my flight
Lift me
I've got Jesus, I've got Jesus
And that's all I need
Tôi đã chạm đích, nơi tôi không bước tiếp
Tôi không thể nói rằng tôi đã đến đây chỉ với câu ghita cùng sự may mắn câm lặng thuần tuý
Đó không phải là điều cần nói, từ trong tâm trí tôi tự biết
Bởi mỗi khi tôi lên quá cao lưng ngựa tôi lại ngã

Bởi tôi đã có
Một điều gì đó nâng tôi lên
Một thứ kéo tôi xuống
Một ai đó cho tôi đôi cánh và giữ chân tôi trên mặt đất
Tôi có tất cả những gì tôi cần
Chúa và trọng lực

Nhưng tôi cũng tồi như bất kì ai vậy mà thôi
Chiếm giữ tất cả những ân huệ trong cuộc đời
Khi tôi bắt đầu nghĩ rằng tất cả đều là của tôi
Thì một điều gì đó tiến lại và hạ gục tôi bắt tôi phải quỳ gối
Và tôi đã có....

Một điều gì đó nâng tôi lên
Một thứ kéo tôi xuống
Một ai đó cho tôi đôi cánh và giữ chân tôi trên mặt đất
Tôi có tất cả những gì tôi cần
Chúa và trọng lực

Ngài là bạn tôi
Ngài là ánh sáng cuộc đời
Ngài là đôi cánh
Ngài là sức mạnh

Tôi đã có một sức mạnh kéo tôi lên
Một sức mạnh đưa tôi xuống
Một sức mạnh chắp cánh cho tôi và cho tôi thấy được thực tế
Tôi có tất cả những gì tôi cần
Tôi có Chúa Jesus

Tôi được đưa lên
Tôi được giữ xuống
Tôi được chắp cánh và được đi lại
Tôi có tất cả những gì tôi cần
Tôi có Chúa, tôi có trọng lực


Tôi có một thứ giúp mình lên cao
Giúp tôi xuống thấp
Giúp tôi bay nhảy, giúp tôi chạy chơi
Đó là tất cả những gì tôi cần
Bởi tôi có niềm tin nơi Chúa và trọng lực
Chúa, tôi có Chúa phù hộ, chúa Jesus
Ngài là tất cả mọi điều của tôi
Ngài chắp tôi đôi cánh
Ngài ban tôi hi vọng
Ngài giúp tôi có sức mạnh
Và đó là tất cả những gì tôi cần

Chỉ cần ngài tiếp tục giúp tôi lên
Ngài là cuộc sống của tôi
Ngài là Chúa tể
Ngài là đôi cánh
Ngài là sức mạnh
Dẫn đường cho tôi
Tôi có Chúa, tôi có Jesus
Và đó là tất cả những gì tôi cần

 
×
Top Bottom