[Lyrics] The Holly and The Ivy - King´s College Chapel Boys Choir

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The holly and the ivy,
When they are both full grown,
Of all the trees that are in the wood,
The holly bears the crown.

O the rising of the sun,
And the running of the deer,
The playing of the merry organ,
Sweet singing in the choir.

The holly bears a blossom
As white as lily flower;
And Mary bore sweet Jesus Christ
To be our sweet Savior.

The holly bears a berry
As red as any blood;
Any Mary bore sweet Jesus Christ
To do poor sinners good.

The holly bears a prickle
As sharp as any thorn;
And Mary bore sweet Jesus Christ
On Christmas day in the morn.

The holly bears a bark
As bitter as any gall;
And Mary bore sweet Jesus Christ
For to redeem us all.

The holly and the ivy,
When they are both full grown,
Of all the trees that are in the wood,
The holly bears the crown.
Dây nhựa ruồi và thường xuân,
Khi cả hai đều đã lớn dần,
trong mọi loại cây trong cánh rừng,
Dây nhựa ruồi chấp nhận đứng đầu.

Sự bừng dậy của mặt trời,
và những bước chạy của nai ,
sự vui chơi của tiếng đàn lễ hội,
tiếng ca ngọt ngào của dàn đồng ca

Dây nhựa ruồi chịu đựng một bông hoa
Trắng muốt như một bông huệ ;
và Mary sinh ra Jesus Christ dịu dàng
Để là Cứu chúa chúng ta

Dây nhựa ruồi chịu đựng một quả chính
Đỏ thắm như dòng huyết;
Bất cứ Mary nào sinh ra Jesus Christ dịu dàng
để xót thương những kẻ có tội.

Dây nhựa ruồi chịu đựng vòng gai
sắc nhọn như bất kì ngọn giáo;
Và Mary sinh ra Jesus Christ dịu dàng
On Christmas day in the morn.

Dây thường xuân chịu đựng giọt rượu
Cay đắng như bất kì mật đắng nào;
và Mary sinh ra Jesus Christ dịu dàng
để cứu chuộc tất cả chúng ta

Dây nhựa ruồi và thường xuân,
Khi cả hai đều đã lớn dần,
trong mọi loại cây trong cánh rừng,
Dây nhựa ruồi chấp nhận đứng đầu.

 
×
Top Bottom