[Lyrics] One Child - Mariah Carey

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
An angel appeared
Of the highest One
And Mary believed
The word she received
Of God's only son
The Virgin rejoiced
Gave thanks to the Lord
And as Joseph dreamt
The angel was sent
With tidings of peace and joy
Of the blessed baby boy


They travelled for miles
To reach Bethlehem
Yet when they arrived
No one could provide
Place at the inn for them
But God kept them safe
From hurt, harm and danger
In His warm embrace
Away in a manger
Waiting for Jesus' birth
To glorify the Earth
Then He came


One child can change the world
Christmas Morn'
The King of all kings was born
He reigns forevermore
Let us worship and adore
Christ the Lord


Wonderous star
Led shepherds and wise men
Through valleys and mountains
Angels surrounded them
As they travelled far
As Heaven and Home
Rang out for the Saviour
The sweet Prince of peace
Lay majestively
Asleep glorious and pure
And His mercy endures for always


One child can change the world
Christmas Morn'
The King of all kings was born
He reigns forevermore
Let us worship and adore
Christ the Lord


One child can change the world
On Christmas Morn'
The King of all kings was born
He reigns forevermore
Let us worship him
Let us worship him
Let us worship
Christ the Lord


This angel appeared
The angel appeared


Christ the Lord
On Christmas Morn'
Khi một thiên sứ xuất hiện*
Của một Đấng rất cao
Mary tin chắc
Lời bà nhận được
là đứa con của chúa
Nữ đồng trinh vui mừng
Tạ ơn Chúa
Và như Joseph mơ rằng
Một thiên thần đã được gửi đến
với đức tin và niềm hạnh phúc
Một đứa trẻ may mắn


Họ đã đi nhiều dặm đường
để đến được Bethlehem
Nhưng khi họ đến nơi
Không một ai
cho họ một nơi ở
Nhưng Đức Chúa đã bảo vệ an toàn cho họ
khỏi những nỗi đau thương và nguy hiểm
Trong vòng tay ấm áp của ngài
Chỉ với chiếc máng cỏ
đợi chờ Chúa Jesu ra đời
Để dẫn đắt người dân
Rồi Ngài đến


Đứa trẻ này ,có thể thay đổi cả thế giới
vào đêm giáng sinh
Vua của các vị vua được sinh ra
Ngài ngự trị đời đời
Hãy thành kính và tôn thờ
Đức chúa trời


Ngôi sao sáng nhất trên trời
Người mục đồng và những nhà thông thái
Băng qua các thung lũng và núi đồi
Những vị thần đang bảo vệ họ
Như khi họ đi xa
như thiên đàng hay quê hương
Bảo vệ đấng cứu thế
Hoàng tử của vùng đất mới
Đầy uy nghi
Vẻ vang và thanh khiết
Lòng nhân từ của Ngài dành cho tất cả


Đứa trẻ này ,có thể thay đổi cả thế giới
vào ngày giáng sinh
Vua của các vị vua được sinh ra
Ngài ngự trị đời đời
Hãy thành kính và tôn thờ
Đức chúa trời


Đứa trẻ này ,có thể thay đổi cả thế giới
vào ngày giáng sinh
Vua của các vị vua được sinh ra
Ngài ngự trị đời đời
Hãy thành kính và tôn thờ
Hãy thành kính ngài
Hãy thành kính
Đức chúa trời 
×
Quay lại
Top