[Lyrics] O Holy Night - Carrie Underwood

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Oh holy night!
The stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior's birth!
Long lay the world in sin and error pining
Till he appear'd and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn!

Fall on your knees
Oh hear the angel voices
Oh night divine
Oh night when Christ was born
Oh night divine
Oh night divine

Oh holy night!
The stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior's birth!
Long lay the world in sin and error pining
Till he appear'd and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn!

Fall on your knees
Oh hear the angel voices
Oh night divine
Oh night when Christ was born
Oh night divine
Oh night divine
Ôi đêm thánh vô cùng!
Ánh sao chiếu sáng giữa không trung
Đêm giáng sinh của Đấng Cứu rỗi!
Thế giới ngập chìm trong tội lỗi và sai lầm
Đến khi Ngài xuất hiện và linh hồn cảm nhận mầm sinh
Thế giới mệt mỏi bỗng bật hân hoan niềm hi vọng
Vì một bình minh huy hoàng mới mẻ hằng trông mong!

Hãy quỳ xuống
Và nghe tiếng thiên thần truyền
Ôi đêm diệu huyền
Ôi đêm Chúa giáng sinh
Ôi đêm thần linh
Ôi đêm thánh hóa

[Lặp lại]

 
×
Top