[Lyrics] Last Name - Carrie Underwood

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Last Name

Last night, I got served a little bit too much of that poison, baby
Last night, I did things I'm not proud of
And I got a little crazy
Last night, I met a guy on the dance floor and I let him call me baby

[Chorus:]
And I don't even know his last name
My momma would be so ashamed
It started off, "hey cutie where you from"
And then it turned into oh no, what have I done
And I don't even know his last name

We left, the club, 'bout around 3 o'clock in the morning
His Pinto, sitting there, in the parking lot, well it should have been a warning
I had no clue what I was getting into
So, I'll blame it on the Cuervo
Oh where did my manners go?

[Chorus:]
I don't even know his last name
Oh My momma would be so ashamed
It started off, "hey cutie where you from"
And then it turned into "oh no, what have I done"
And I don't even know his last name

Here we go

Today, I woke up, thinking about Elvis somewhere in Vegas
I'm not sure how I got here
Or how this ring on my left hand just appeared outta nowhere
I gotta go take the chips and the Pinto and hit the road
They say what happens here, stays here, all of this will disappear

There's just one little problem

[Chorus:]
I don't even know my last name
Oh My momma would be so ashamed
It started off, "hey cutie where you from"
And then it turned into "oh no, what have I done"
And I don't even know my last name

What have I done
What have I done
What have I done

Oh, what have I done
I don't even know my last name

Well it turned into, oh no what have I done
And I don't even know my last name
Yea, Yeah, Yeah

I don't even know my last name
It started off "hey cutie where you from"
And then it turned into, oh no what have I done
And I don't even know my last name
Oh, yeah
Baby, đêm qua tôi đã bị chuốc hơi quá nhiều rượu
Đêm qua, tôi đã làm những việc không đáng tự hào
Và tôi hơi điên một chút
Đêm qua tôi gặp gỡ một gã ở sàn nhảy và để hắn gọi tôi là baby

[Chorus:]
Và thậm chí tôi còn không biết họ của anh ta
Mẹ tôi chắc sẽ hổ thẹn lắm đây
Mới đầu là , “này bé em từ đâu tới”
Và rồi mọi chuyện trở thành “ôi không, tôi đã làm gì thế này”
Và thậm chí tôi còn không biết họ anh ta

Chúng tôi rời khỏi câu lạc bộ, khoảng 3 giờ sáng
Chiếc Pinto của anh ta đậu ở đó, bãi đậu xe, đó đã là một lời cảnh báo
Tôi chẳng có lí nào phải vào trong đó cả
Thế nên tôi đổ tội cho rượu Cuervo
Ôi thái độ cư xử của tôi đã đi đâu rồi?

[Chorus:]

Ta đi thôi

Hôm nay, tôi tỉnh dậy, nghĩ về Elvis một nơi nào đó ở Vegas
Tôi không chắc làm thế nào mình đến được đây
Làm thế nào cái điện thoại trên tay trái tôi biến đâu mất rồi
Tôi phải lấy một ít khoai tây chiên và chiếc Pinto và lên đường rời khỏi đây
Họ nói có chuyện gì xảy ra ở đây, hãy ở lại đây, tất cả chuyện này sẽ biến mất

Chỉ có một vấn đề nhỏ

[Chorus:]
Và thậm chí tôi còn không biết họ của mình
Mẹ tôi chắc sẽ hổ thẹn lắm đây
Mới đầu là , “này bé em từ đâu tới”
Và rồi mọi chuyện trở thành “tôi không, tôi đã làm gì thế này”
Và thậm chí tôi còn không biết họ của mình

Tôi đã làm gì [x4]

Ôi tôi đã làm gì
Tôi thậm chí còn không biết họ của anh ta

Rồi mọi chuyện trở thành ôi không mình đã làm gì thế này
Và thậm chí tôi còn không biết họ của mình

Yea, Yeah, Yeah

Và thậm chí tôi còn không biết họ của mình
Mới đầu là , “này bé em từ đâu tới”
Và rồi mọi chuyện trở thành “ôi không, tôi đã làm gì thế này”
Và thậm chí tôi còn không biết họ của mình
Oh vâng 
Quay lại
Top