[Lyrics] The Bone Dance - Miley Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
When I milk the cow
On uncle earl's farm
I use the ulna bone
That is in my arm

Moo-Yah!

Everybody knows the bones
Just had to find a way
Everybody know what I'm talking 'bout
That's how I'll get an A

My body's many parts
And this is where it starts
Phalanges I have 10
And Metatarsals then

I got some Tarsals too
I'll put them in my shoe
The Fibula is next
According to my text

Then comes the Tibia
That ain't no Fibia

And now up to my knee, yeah, yeah, yeah
That's the patella to me

Chorus:
We're doing the bone dance
You study the answers
Again and again til I get it right

We're doing the bone dance
You dance and you learn it
And we won't mess up this test
We'll get it perfect

And now I take it home
With the Parietal bone
It might be crazy
But we learn that way

Temporal and frontal too
And now we're finally through
That makes two hundred & six
I found a way that clicks

Chant: Bone Thugs in the house

We're doing the bone dance
You study the answers
Again and again till I get it right

We're doing the bone dance
You dance and you learn it
And we won't mess up this test
We'll get it perfect... word!
Khi tôi vắt sữa bò
Ở trang trại của bác Earl
Tôi dùng chiếc xương trụ
Nó nằm trên tay tôi

Moo-Yah

Mọi người đều biết về xương
Đúng là rất khó để tìm đúng
Mọi người dều biết tôi đang nói về cái gì
Đó là lam thé nào để được điểm A

Cơ thể tôi có rát nhiều phần
Và đây là nơi để bắt đầu
Tôi có 10 ngón tay
Và sau đó là bàn chân

Tôi có cả cổ chân nữa
Cho thường cho chúng vào đôi giầy
Xương mác là cái tiếp theo
Y như quyển vở tôi viết

Tiếp theo là đến xương ống chân
Nó không phải là xương bắp

Và bây giờ xuống đầu gối của tôi,yeah yeah yeah yeah
Đó là xương bánh chè của tôi

Chúng ta nhảy vũ điệu xương
Bạn học câu trả lời
Làm đi làm lại cho đến khi nào đúng

Chúng ta nhảy vũ điệu xương
Bạn nhảy và bạn học nó
Và chúng tôi không muốn làm rối buổi kiểm tra
Chúng tôi có được sự hoàn hảo

Và bây giờ tôi về nhà
Cùng với xương vách
Nó có thể thật điên
Nhưng tôi học như vậy

Xương thái dương và xương trán cũng vậy
Và bây giờ chúng tôi cuối cùng đã vượt qua
Đó là 206 khúc xương
Tôi đã tìm đúng đường đi

Hát: Bone Thugs ở trong nhà

Chúng ta nhảy vũ điệu xương
Bạn học câu trả lời
Làm đi làm lại cho đến khi nào đúng

Chúng ta nhảy vũ điệu xương
Bạn nhảy và bạn học nó
Và chúng tôi không muốn làm rối buổi kiểm tra
Chúng tôi làm nó trở thành từ hoàn hảo!

 
×
Quay lại
Top