[Lyrics] Dance Dance - Fall Out Boy

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️She says she's no good with words but I'm worse
Barely stuttered out
"A joke of a romantic" or stuck to my tongue
Weighed down with words too over-dramatic
Tonight it's "it can't get much worse"
Vs. "no one should ever feel like.."

I'm two quarters and a heart down

And I don't want to forget how your voice sounds
These words are all I have so I'll write them
So you need them just to get by

Dance, Dance
We're falling apart to half time
Dance, Dance
And these are the lives you'd love to lead
Dance, this is the way they'd love

If they knew how misery loved me

You always fold just before you're found out
Drink up its last call
Last resort
But only the first mistake and I...

I'm two quarters and a heart down
And I don't want to forget how your voice sounds
These words are all I have so I'll write them

So you need them just to get by

Why don't you show me the little bit of spine
You've been saving for his mattress, love

Dance, Dance
We're falling apart to half time
Dance, Dance
And these are the lives you'd love to lead
Dance, this is the way they'd love

If they knew how misery loved me

Why don't you show me the little bit of spine
You've been saving for his mattress (mattress, mattress)
I only want sympathy in the form of you crawling into bed with me

Dance, Dance
Dance, Dance
Dance, Dance
Dance, Dance

Cô ấy nói cô chẳng giỏi giang gì đâu nhưng tôi còn tệ hơn ấy chứ
Rõ ràng lắp bắp
"Trò đùa lãng mạn" hay không thốt nên lời
Ngôn từ quá kịch tính cứ đè nặng
Đêm nay thật là "không thể tồi tệ hơn nữa"
Cùng với "chẳng có ai nên cảm thấy như thế này..."

Anh chỉ được hai phần tư thôi và lòng tràn trề thất vọng

Và anh không muốn quên đi giọng nói của em
Bao lời lẽ anh muốn nói phải viết chúng ra
Vì thế em cần chúng chỉ để thừa nhận

Nhảy, nhảy nào
Chúng ta đang dần lìa xa
Nhảy, nhảy nào
Đây là cuộc sống mà em muốn
Nhảy, đây là cách mọi người mong muốn

Nếu họ biết nỗi đau khổ giày vò anh như thế nào

Em luôn luôn giữ lấy trước khi phát hiện ra
Uống hết đi, đó là lời mời cuối cùng
Phương pháp cuối cùng
Nhưng với lỗi làm đầu tiên và anh...

Anh chỉ được hai phần tư thôi và lòng tràn trề thất vọng
Và anh không muốn quên đi giọng nói của em
Bao lời lẽ anh muốn nói anh phải viết chúng ra

Vì thế em cần chúng chỉ để thừa nhận

Tại sao em không cho anh thấy tí gai nhọn
Em đang được cứu vớt vì miếng đệm tình yêu

Nhảy, nhảy nào
Chúng ta đang dần lìa xa
Nhảy, nhảy nào
Đây là cuộc sống mà em muốn
Nhảy, đây là cách mọi người mong muốn

Nếu họ biết nỗi đau khổ giày vò anh như thế nào

Tại sao em không cho anh thấy tí gai nhọn
Em đang được cứu vớt vì miếng đệm tình yêu
Anh chỉ muốn sự đồng cảm khi em leo lên gi.ường với anh

Nhảy, nhảy nữa đi
Nhảy, nhảy nào
Nhảy, nhảy
Nhảy, nhảy


 

×
Quay lại
Top