[Lyrics] I'd Rather Dance With You - Kings Of Convenience

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I'd rather dance with you than talk with you
So why don't we just move into the other room
There's space for us to shake, and hey, I like this tune

Even if I could hear what you said
I doubt my reply would be interesting for you to hear
Because I haven't read a single book all year
And the only film I saw, I didn't like it at all


I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you

The music's too loud and the noise from the crowd
Increases the chance of misinterpretation
So let your hips do the talking
I'll make you laugh by acting like the guy who sings
And you'll make me smile by really getting into the swing

Getting into the swing, getting into the swing
Getting into the swing, getting into the swing
Getting into the swing, getting into the swing
Getting into the swing, getting into the swing...

(Getting to the swing...)
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you

I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance with you
I'd rather dance with you
I'd rather dance with you
Anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện
Vậy sao ta không tới phòng khác đi
Có không gian cho ta đung đưa, và này, hãy thích điệu này lắm


Mặc dù anh có thể nghe những gì em nói
Anh nghi ngờ rằng câu trả lời của anh sẽ làm em hứng khởi mất
Bởi vì anh chưa từng đọc một quyển sách cả năm nay
Và bộ film duy nhất anh xem, anh chẳng thích nó chút nào

Anh thà nhảy, anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện
Anh thà nhảy, anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện
Anh thà nhảy, anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện


Âm thanh quá to và và đám đông quá ồn ào
Chỉ làm em dễ hiểu nhầm anh thêm thôi
Vậy hãy để hông của em trò chuyện
Anh sẽ làm em cười bằng cách hành động y như anh chàng ca sĩ kia
Và em sẽ làm anh cười bằng cách bắt đầu đung đưa
Bắt đầu đung đưa,bắt đầu đung đưa
Bắt đầu đung đưa,bắt đầu đung đưa
Bắt đầu đung đưa,bắt đầu đung đưa


(Bắt đầu đung đưa)

Anh thà nhảy, anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện
Anh thà nhảy, anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện
Anh thà nhảy, anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện
Anh thà nhảy với em còn hơn
Anh thà nhảy với em còn hơn
Anh thà nhảy với em còn hơn

 
×
Top Bottom