[Lyrics] I'd Rather Be With You - Joshua Radin

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'd rather be with you - Joshua Radin

Sitting here, on this lonely dock
Watch the rain play on the ocean top
All the things I feel I need to say
I can't explain in any other way

I need to be bold
Need to jump in the cold water
Need to grow older with a girl like you
Finally see you are naturally
The one to make it so easy
When you show me the truth
Yeah, I'd rather be with you
Say you want the same thing too

Now here's the sun, come to dry the rain
Warm my shoulders and relieve my pain
You're the one thing that I'm missing here
With you beside me I no longer fear

I need to be bold
Need to jump in the cold water
Need to grow older with a girl like you
Finally see you are naturally
The one to make it so easy
When you show me the truth
Yeah, I'd rather be with you
Say you want the same thing too

I could have saved so much time for us
Had I seen the way to get to where I am today
You waited on me for so long
So now, listen to me say:

I need to be bold
Need to jump in the cold water
Need to grow older with a girl like you
Finally see you are naturally
The one to make it so easy
When you show me the truth
Yeah, I'd rather be with you
Say you want the same thing too
Say you feel the way I do

Anh Thích Ở Bên Em Hơn:-*

Ngồi đây, trên chiếc cầu tàu cô độc này
Nhìn mưa chơi đùa trên mặt biển
Tất cả những điều anh cảm giác anh cần phải nói
Anh không thể giải thích bằng bất cứ cách nào khác

Anh cần phải gan dạ
Cần phải nhảy vào nước lạnh :p
Cần phải cùng già với người con gái như em
Cuối cùng thấy em tự nhiên là
Một người làm cho nó thật dễ dàng
Khi em cho anh thấy sự thật
yeah, anh thích ở bên em hơn
Hãy nói em cũng muốn như vẹy

Giờ kìa mặt trời, đến để khô mưa
Làm ấm đôi vai và làm dịu nổi đau anh
Em là điều duy nhất anh đang thiếu vắng nơi đây
Với em bên anh, anh không còn sợ nữa

Anh cần phải gan dạ
Cần phải nhảy vào nước lạnh
Cần phải cùng già với người con gái như em
Cuối cùng thấy em tự nhiên là
Một người làm cho nó thật dễ dàng
Khi em cho anh thấy sự thật
Vâng, anh thích ở bên em hơn
Hãy nói em cũng muốn như vẹy

Anh đã có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho chúng ta
Nếu anh đã thấy con đường để đến nơi mà anh đang ở hôm nay
Em đã đợi chờ anh quá lâu
Nên giờ, hãy nghe anh nói:

Anh cần phải gan dạ
Cần phải nhảy vào nước lạnh
Cần phải cùng già với người con gái như em
Cuối cùng thấy em tự nhiên là
Một người làm cho nó thật dễ dàng
Khi em cho anh thấy sự thật
Vâng, anh thích ở bên em hơn
Hãy nói em cũng muốn thế
Hãy nói em cảm giác như anh


 
×
Quay lại
Top