[Lyrics] I Turn to You - Christina Aguilera

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I Turn to You

When I'm lost in the rain,
In your eyes I know I'll find the light
To light my way.
And when I'm scared,
And losing ground,
When my world is going crazy,

You can turn it all around.
And when I'm down you're there
- pushing me to the top.
You're always there,
giving me all you've got.

For a shield from the storm,
For a friend, for a love
to keep me safe and warm

I turn to you.
For the strength to be strong,
For the will to carry on
For everything you do,
for everything that's true
I turn to you.

When I lose the will to win,
I just reach for you and

I can reach the sky again.
I can do anything
'Cause your love is so amazing,
'Cause your love inspires me.
And when I need a friend,
You're always on my side
Giving me faith
taking me through the night


For a shield from the storm,
For a friend, for a love
to keep me safe and warm
I turn to you.
For the strength to be strong,
For the will to carry on
For everything you do,
for everything that's true
I turn to you.


For the arms to be my shelter
through all the rain,
For truth that will never change,
For someone to lean on,
For a heart I can rely on through anything,
For that one who I can run to...
Con nghĩ đén mẹ


Khi con lạc bước trong cơn mưa
Trong mắt mẹ, con biết con sẽ tìm thấy ánh sáng
Để thắp sáng con đường con đi
Và khi con sợ hãi
Và mất thăng bằng
Khi cả thế giới của con điên đảo
Mẹ có thể đảo ngược lại nó
Và khi con tuyệt vọng, mẹ ở đó

Đẩy con lên đỉnh cao
Mẹ luôn ở đó
Cho con tất cả những gì con có

Như một sự chở che trong cơn bão
Như một người bạn, như một tình yêu
Để giữ con luôn an toàn và ấm áp
Con nghĩ về mẹ
Như một sức mạnh để trở nên mạnh mẽ hơn

Như một ý chí để tiếp tục
Như mọi điều mẹ làm
Như mọi điều đích thực (chân chính) khác
Con nghĩ về mẹ

Khi con mất đi ý chí để chiến thắng
Con chỉ tìm đến mẹ và
Con lại chạm đến bầu trời lần nữa
Con có thể làm mọi thứ

Vì tình yêu của mẹ thật tuyệt vời
Vì tình yêu của mẹ thúc đẩy con
Và khi con cần một người bạn
Mẹ luôn ở đây bên cạnh con
Cho con niềm tin
Đưa con ra khỏi bóng đêm

Như một sự chở che trong cơn bão
Như một người bạn, như một tình yêu

Để giữ con luôn an toàn và ấm áp
Con nghĩ về mẹ
Như một sức mạnh để trở nên mạnh mẽ hơn
Như một ý chí để tiếp tục
Như mọi điều mẹ làm
Như mọi điều đích thực (chân chính) khác
Con nghĩ về mẹ

Như một cánh tay để dựa vào (che chở)

Qua cơn mưa
Như một sự thật sẽ ko bao giờ thay đổi
Như một người để dựa vào
Như một trái tim mà con có thể tin cậy vào qua mọi thứ
Như một người mà con có thể chạy tới


 

×
Quay lại
Top